Nyhetsartikkel

10 desember 2018

Høye strømpriser – Opp nesten 30 prosent fra i fjor

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie var hele 26,8 prosent høyere i november i år enn samme periode i fjor. De høye strømprisene er med på å presse konsumprisindeksen opp. Prisene på klær og skotøy dempet oppgangen noe, med priser som var 2,6 prosent lavere i november i år enn november i fjor.

Solgte strøm billig til utlandet – Kan bli nødt til å importere dyrt tilbake
Da strømprisen var på 28 øre i vinter ble det eksportert hele 30 prosent mer strøm ut av landet enn året før. Bjørn Rasmus Dahl, leder for spotsalg i Statkraft, forklarer den høye eksporten i vinter med mye snø i fjellene og bra med vann i magasinene. Han forklarer videre tømmingen av vannlagrene for å minske risiko for overløp og vårflom. På grunn av den høye eksporten når strømprisen var lav risikerer vi nå å importere dyr strøm fra Europa.

Spår rekordhøye strømpriser i vinter
Vannmagasinene er nå vesentlig tommere enn normalt for årstiden. En nylig utført analyse spår en økning for strømprisen på opp mot 80%. Det kan bety en ekstraregning på 2.200 kr for en gjennomsnittsbolig det neste halvåret, sammenlignet med i fjor. Flere kjernekraftverk har blitt stanset i Frankrike, noe som gir ringvirkninger for prisnivået i Europa. Det går kraftkabler mellom Norge, Sverige, Danmark og Nederland. Disse landene er koblet til andre europeiske land.

Kommentarer

kommentarer