Nyhetsartikkel

08 mars 2021

TrønderEnergi kjøper Statkrafts eierandel i Roan Vindpark

TrønderEnergi og Stadtwerke München kjøper ut Statkraft fra Norges nest største vindkraftverk, Roan vindpark i Åfjord.

Statkraft selger ut alle sine aksjer i Roan Vind Holding, til TrønderEnergi og Stadtwerke München, og går helt ut av eiersiden i Roan Vindpark. Avtalene ble signert fredag kveld. Roan Vindpark, med sine 71 vindturbiner, produserer rundt 884 GWh i året, og har før utskillelse i 2021 vært en del av Fosen Vind DA.

— Vi har i lang tid rigget oss for å ta del i veksten og verdiskapingen som skjer innen vindkraft i Midt-Norge. Å kjøpe oss opp og bli førende eier i Roan vindpark er et viktig steg i den strategien. Vi er godt fornøyd med å ha lyktes med dette kjøpet. Dette er en verdiøkende transaksjon for TrønderEnergi, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.

10 lokalt ansatte

TrønderEnergi tok 8. februar over som operatør for Roan vindpark, noe som innebærer at det trønderske energikonsernet allerede står for den daglige driften. Alle sju ansatte ble med over til TrønderEnergi, som i tillegg har ansatt ytterligere tre personer.

— Overtakelse av operatørskapet for Roan vindpark har vært vellykket. Spesielt viktig er det at det har gått bra med overføring av de ansatte fra Statkraft til oss, Alle de ti som jobber i vindparken har lokal tilhørighet, så anlegget vårt blir en viktig bedrift i lokalsamfunnet i Åfjord kommune, sier Gjersvold.

Prioriterer egne parker

Transaksjonen skal etter planen gjennomføres 30. april 2021, og eierskiftet skjer formelt da. Eierskiftet påvirker ikke operatørskapet, som allerede er overført til TrønderEnergi, på en kontrakt av samme varighet som anleggets levetid.

— Statkrafts strategi i Norge er å ha en industriell rolle der vi har eierskap. Det var derfor naturlig nå å selge seg ut av Roan vindpark siden driften er overført til TrønderEnergi, sier Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør for Vind- og solkraft Europa i Statkraft.

Key account manager Ragnhild Remmem Bull (f.v.), juridisk direktør Kari Skeidsvoll Moe og konsernsjef Ståle Gjersvold på besøk i Roan vindpark i forbindelse med overtakelsen av operatørskapet 8. februar.

Signerte avtalen 5. mars

Transaksjonen skjer ved at TrønderEnergi og Stadtwerke München går sammen om å kjøpe alle aksjene i Statkrafts holdingselskap for Roan. TrønderEnergi eier fra før 7,9 prosent av andelene i Roan Vind DA, og disse vil etter oppkjøpet legges inn i ett felles holdingselskap der TrønderEnergi vil eie 51 prosent og Stadtwerke München 49 prosent. For TrønderEnergi representerer dette en økning i årlig produksjonsvolum på 200 GWh, noe som tilsvarer en vekst i underkant av 10 prosent.

Det felles holdingselskapet, TrønderEnergi Roan Holding AS, vil eie 60 prosent av andelene i Roan Vind DA, og den øvrige andelen på 40 prosent eies av sveitsiske Nordic Wind Power. TrønderEnergi Roan Holding AS blir et datterselskap i TrønderEnergi-konsernet. 

Vi baner vei for fornybarsamfunnet!

TrønderEnergi leverer fornybare og lønnsomme energiløsninger – for kunder, eiere, ansatte og samfunn.

TrønderEnergi-konsernet eier og opererer både vann- og vindkraft, har egne krafthandels- og innovasjonsmiljøer, og er eier i en av landets største nettvirksomheter.

Ståle Gjersvold er konsernsjef i TrønderEnergi.

TrønderEnergi eies av 18 kommuner i Sør-Trøndelag, KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap).

Kommentarer

kommentarer