Nyhetsartikkel

24 mai 2019

Norge har nok kraft

Statkraft mener at Norge har mer enn nok strøm til å møte elektrifiseringsbølgen med de vindkraftverkene som allerede har fått konsesjon.

Norge vil få et betydelig kraftoverskudd i årene fremover med de vindkraftverkene som har fått konsesjon og som er vedtatt utbygd.

Det sier kommunikasjonssjef i Torbjørn Steen i Statkraft til NRK.

– Våre analyser er på linje med Statkraft. Vi er enige om at det bygges ut nok kraftproduksjon i Norge til å dekke forbruket, selv med mer elektrifisering i lang tid fremover, skriver kommunikasjonssjef i Statnett, Irene Meldal i en epost til NRK.

– Selv med en offensiv elektrifisering vil Norge ha et kraftoverskudd. Det er veldig fint med et kraftoverskudd hvis vi kan bruke det til å elektrifisere transport og industri. Det vil kutte klimagassutslipp, sier Steen.

De neste månedene settes 170 elbusser i drift i Norge i Trondheim, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Lillehammer, Akershus og Oslo.

– 2019 blir det store gjennombruddet for utslippsfrie busser i Norge og Norden, sier Marius Gjerset i miljøorganisasjonen Zer0.

Vind gir stort kraftoverskud
Det produseres vindkraft ved 36 vindkraftverk langs norskekysten. Innen 2021 kommer det til å bygges over 30 nye vindkraftverk.

Dette bidrar til at kraftoverskuddet øker.

– Statnett vurderer at dagens kraftoverskudd er på 10 terawattimer (TWh) i et normalår, og at Norge sannsynligvis vil ha et overskudd på 20 TWh etter 2030. Endringene kan komme raskere enn dette, om forbruksveksten blir lavere eller ny kraftproduksjon bli bygget ut raskere, sier Meldal til NRK.

1 TWH tilsvarer strømforbruket til 62.500 husholdninger.

Pause i tildeling av vindkonsesjoner
Norges vassdrags– og energidirektorat, NVE, la i april fram forslag om at vindkraft kan bygges ut i 13 områder i Norge. Dette vil styre lokalisering av vindkraft bedre. Hva som blir regjeringens politikk for vindkraft på land vil bli fastlagt i slutten av denne prosessen, sier olje – og energiminister, Kjell-Børge Freiberg

Direktør i NVE, Kjetil Lund, sier til NRK at de for tiden ikke gir konsesjoner for vindkraft..

– Vi vil ikke behandle søknader om nye konsesjoner før nasjonal ramme for vindkraft er fastsatt. Dette er ikke en utbyggingsplan, men en vurdering av hvilke områder som er best egnet til vindkraft, sier Lund.

Olje- og energiminister, Kjell-Børge Freiberg (Frp), sier at et kraftoverskudd vil ha betydning når nye vindkonsesjoner skal tildeles.

– Utviklingen i produksjon, forbruk av kraft, og et kraftoverskudd, påvirker vurderingen av de samfunnsmessige fordelene, sier Freiberg.

Åpner landets største vindkraftverk
Stakraft kommer ikke til å lete etter mer vindkraft i Norge enn de to prosjektene som har konsesjon, og planlegger i stedet en omfattende utbygging i andre land.
– Innen 2025 skal vi bygge vindkraft globalt som tilsvarer seks Fosen-utbygginger. Dette er i Europa, Sør-Amerika og muligens også Asia, sier Steen.

Statkraft har om få dager offisiell åpning av Norges desidert største vindkraftverk i Roan kommune i Trøndelag. Anlegget har 71 vindturbiner.
– Vi er stolt av anlegget som er satt opp i god dialog med lokalsamfunnet.

Dette er ett av seks store vindkraftverk som Statkraft nå bygger på Fosen sammen med Trønderenergi og Nordic wind power.

– Det må finnes en god balanse mellom nytten av vindkraftutbygginger og kostnadene det har for natur og miljø. At man tar de riktige beslutningene. Det norske konsesjonssystemet skal sikre dette, sier Torbjørn Steen kommunikasjonssjef i Statkraft og Fosen vind.

Kommentarer

kommentarer