Kategori

Nyheter for abonnenter

Ny kraft i Stranda kommune: Løyve til tre og avslag til eitt småkraftverk, løyve til ny luftleidning og ny transformatorstasjon

NVE gjev løyve til Hauge, Langedalselva og Røyrhus kraftverk, medan Storfossen minikraftverk får avslag. NVE gjev også løyve til å byggje ei ny 66 (132) kV-luftleidning mellom Tomasgard transformatorstasjon i Hornindal kommune og Litlebø i Stranda kommune. NVE gjev også SFE Nett løyve til å byggje ein ny transformatorstasjon ved Litlebø og samtykke til ekspropriasjon av grunn- og rett til bygging og drift av nettanlegget.

NordREG: Status for nordiske elmarkeder

Siden 2005 har samarbejdsorganisationen for de nordiske landes energiregulatorer, NordREG, arbejdet på et etablere et harmoniseret detailmarked for el i overensstemmelse med ønske fra de nordiske energiministre. NordREG gør i en ny rapport status og sætter i særlig grad fokus på kundernes situation på de nationale detailmarkeder i Norden.