Nyhetsartikkel

16 juni 2017

Presenterte forskning om kraft- og varmesamspill

Over fire år har forskere ved NMBU – i tett samarbeid med kraftnæringen – studert hvordan et tettere samspill mellom kraft og varme kan påvirke kraftoverskudd, lagring av energi og lønnsomhet i det nordiske systemet. Nå er resultatene klare.

Sluttrapporten fra forskningsprosjektet Flexelterm ble presentert på et frokostseminar i Næringslivets Hus 12. juni.

Se presentasjonene fra seminaret

Rapporten viser hvordan fleksibiliteten i oppvarmingssektoren kan utnyttes til det beste for både kraft- og varmebransjen.

– I en tid med stadig økende uregulert kraft i Norden, kan økt bruk av elkjeler i fjernvarmeproduksjon i overskuddsperioder gi økt mulighet til å balansere etterspørselen etter kraft. Termiske lagre for energi er dessuten både rimeligere og mer effektive enn batterier slik teknologien er i dag, sier rådgiver Solgun Furnes i Energi Norge.

Riktige rammebetingelser

Et optimalt samspill avhenger riktignok av at man får rammebetingelser som tilrettelegger for dette, understreker hun.

– Særlig er tariffstrukturen viktig for fleksibel bruk av strøm i fjernvarmeproduksjon, sier Furnes.

Energi Norge er eier av Flexelterm-prosjektet, mens Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås er hovedpartner på forskning og utvikling. I tillegg er Aalborg Universitet og DTU Risø i Danmark og Linkøpings Universitet i Sverige med på samarbeidssiden.

Prosjektet omfatter i tillegg mange, sentrale aktører i energisektoren som bidrar med egeninnsats og finansiell støtte til prosjektet. Dessuten bidrar Enova, NVE og UMB med egeninnsats, mens Olje- og energidepartementet er observatør.

  1. Sluttrapport fra forskningsprosjektet Flexelterm

    Les rapporten basert på fire års forskning ved NMBU – i tett samarbeid med kraftnæringen – på hvordan et tettere samspill mellom kraft og varme kan påvirke kraftoverskudd, lagring av energi og lønnsomhet i det nordiske systemet.

 

Kommentarer

kommentarer