Nyhetsartikkel

16 juni 2017

Vindmølleindustrien vokser i Danmark

To tredjedele af alle job i vindmøllebranchen, svarende til ca. 20.500, vedrører produktion og forarbejdning.

Et af de steder hvor vindmøllebranchens vækst for alvor kan mærkes, er i Lolland Kommune, hvor borgmesteren glæder sig over mange nye produktionsarbejdspladser, skriver Vindmølleindustrien i en pressemelding.

I Danmark er antallet af produktionsarbejdspladser de sidste mange år gået tilbage. Det gælder dog ikke i vindmøllebranchen, hvor beskæftigelsen er vokset stødt siden 2013 og to tredjedele af alle jobs branchen i 2016 vedrørte produktion eller forarbejdning af eksempelvis tårne og andre komponenter. Det viser Vindmølleindustriens årlige branchestatistik, som er udarbejdet af DAMVAD Analytics. En udvikling, der er betydningsfuld for Danmark.

 

 

”Det er vigtigt, at vi har produktion og produktionsarbejdspladser i Danmark, da det bidrager til beskæftigelsen og et forskelligartet arbejdsmarked. Økonomisk set bidrager det særligt til den danske økonomi gennem den eksport, der skabes og de skattekroner, som arbejdspladserne sikrer,” siger professor John Johansen, der forsker i industri og produktion ved Aalborg Universitet.

Eksporten fra vindmøllebranchen er da også anseelig, og bidrog i 2016 med 55,6 mia. kr. totalt set. Fratrækkes eksport af tjenesteydelser var vareeksporten fra vindmøllebranchen på 44,3 mia. kr., svarende til 6,9 pct. af den danske vareeksport.

Læs også: Største jobskabelse i 8 år

Vækstmotorerne er sat i gang i Lolland Kommune
Sidste år sted antallet af beskæftigede i vindmøllebranchen med 6,2 pct., og Lolland Kommune er en af de kommuner, der har fået glæde af væksten og særligt flere produktionsarbejdspladser. På to et halvt år er der ifølge borgmester Holger Schou Rasmussen (S) har vindmøllebranchen bidraget til omkring 520 produktionsarbejdspladser i kommunen. Det er særligt vindmølleproducenten MHI Vestas, der har skabt arbejdspladserne, da de har øget deres produktion af vindmøllevinger på fabrikken i Nakskov.

”Det betyder rigtig meget, at der bliver skabt produktionsarbejdspladser i kommunen og selvfølgelig særligt for lokalområdet i Nakskov. På Lolland har vi altid haft tradition for en stærk produktion, og vi har derfor den arbejdskraft, virksomhederne efterspørger. Netop fordi produktionen er stærkt forankret i kommunen betyder det meget for vores selvforståelse, at arbejdspladserne bliver skabt hos os. Desuden betyder det, at der kommer gang i hjulene, og at Lolland også er en del vækstmotorerne i Danmark, hvilket er glædeligt, siger Holger Schou Rasmussen.

Borgmesteren lægger desuden vægt på, at arbejdspladserne også bidrager til, at det bliver mere attraktivt at flytte til kommunen, samt at synergieffekterne, der er ved produktion, også er vigtige:

”Hver arbejdsplads industrien leverer giver ca. 0,8 arbejdsplads yderligere uden for branchen og bidrager derfor generelt til øget vækst og større omsætning i kommunen.”

Dette bakkes også op af John Johansen, som også lægger vægt på den effekt en stærk industri bidrager til i lokalsamfundet gennem yderligere beskæftigelse i andre brancher.

Læs også: Tyskland tager en tredjedel af eksporten

Produktionsarbejdspladser fører til innovation
Kvalitet, innovation, produktudvikling og smartere design er ord, der gerne skulle kendetegne og den danske vindmøllebranche, og disse ord hænger ifølge John Johansen uundgåeligt sammen med national produktion.

”Det giver viden og kompetencer at have produktionen i Danmark, og den viden kan omsættes til produktudvikling og innovation. Hvis ikke produktionen er til stede i Danmark, men flyttes ud, er der risiko for, at vi mister den forståelse det giver at have føling med eksempelvis materialer og produktionsprocesser, og den viden og de kompetencer vi får i gennem produktionen, vil sammen med produktion forsvinde,” siger han.

Han ser derfor også væksten i vindmøllebranchen som et eksempel på, hvad der sker når viden fra produktion omsættes til innovative løsninger. Det resulterer i nyere og bedre vindmøller, som sikrer eksportkroner til Danmark samt øget vækst og derved flere arbejdspladser i Danmark.

Det er første gang, at DAMVAD Analytics opgør hvor mange arbejdspladser, der er forbundet med produktion i vindmøllebranchen i vindmøllebranchen.

Kilde: Vindmølleindustrien

Kommentarer

kommentarer