Nyhetsartikkel

15 juni 2017

Nå får vi ladeplan for hele Norge

– Utbyggingen av hurtigladere må holde tritt med salget av elbiler. Ved å bygge ut et godt ladenettverk over hele landet, gjør vi folk trygge på at de kan velge en klimasmart bil som ikke forurenser. Da vil elbilen også være fullgod på lengre kjøreturer, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Norsk elbilforening har etterlyst en konkret nasjonal utbyggingsplan for større og raskere hurtigladestasjoner for hele landet. I går kom innstillingen fra transport og kommunikasjonskomiteen, og nå er det bestemt at vi skal få en nasjonal plan for hurtiglading av elbil og alternative drivstoff, allerede til neste år.

Planen skal omfatte områder der det i dag ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ladeinfrastruktur for elbiler.

I dag er det omtrent 850 hurtigladere i Norge, og køene er ofte lange. Norsk elbilforening har regnet ut at det må bygges minst 1000 nye slike ladere i året fram til 2020.

I tillegg til selve utbyggingen må det også ses på løsninger for å gjøre det lønnsomt å drive hurtigladere som ikke brukes ofte.

– Vi mener det er nødvendig at vi vurderer hvordan effekttariffen slår ut for hurtiglading av elbiler, slik at den ikke står i veien og bremser utviklingen, sier Christina Bu.Utbygging av hurtigladenettverk over hele landet er en viktig forutsetning for å nå målene om nullutslipp fra transport, og Stortingets vedtak om at det i 2025 kun skal selges nullutslippsbiler.

– Hittil i år utgjør elbiler 17,5 prosent av nysalget. Med de nye modellene som har kommet på markedet, og de vi vet er på vei, vil dette øke kraftig i årene som kommer, sier Bu.

Norsk elbilforenings beregninger tilsier at vi må ha 400.000 elbiler i Norge i 2020, for å være i rute med klimamålene.

– En konkret plan for utbyggingen av ladeinfrastruktur har vi i Norsk elbilforening etterlyst lenge. Vi er veldig glade for at Stortinget nå har vedtatt at det lages en slik plan, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Fra innstillingen fra transport og kommunikasjonskomiteen:Komiteen viser til den store økningen i elbilsalget siden 2011, og mener utviklingen er svært positiv. En følge av denne utviklingen er at det etableres ladestasjoner i regi av Enova og private aktører. Dette fungerer godt, spesielt i og rundt byene, og i transportkorridorene som binder landet sammen. For å sikre infrastruktur for elbiler i hele landet, også i de strøkene hvor det er mindre attraktivt med kommersiell utbygging, foreslår komiteen at det utarbeides en nasjonal plan for infrastruktur for alternative drivstoff, som hydrogen, biogass og el, for transportsektoren. Det foreslås at denne planen legges frem i løpet av 2018.

Kommentarer

kommentarer