Nyhetsartikkel

19 juni 2017

Tyskland kjøper flest danske vindmøller

Tyskland er den danske vindmøllebranches vigtigste samhandelspartner og modtager næsten en tredjedel af den samlede vindeksport.

Det viser Vindmølleindustriens årlige branchestatistik, der netop er udkommet. Statistikken viser desuden, at Danmark er det det EU15-land, hvor vindeksporten udgør den største andel af den samlede vareeksport.

Danmark har en stærk position inden for eksport af energiteknologi, og dette gør sig især gældende for eksporten fra vindmøllebranchen, hvor eksporten i 2016 løb op i 55,6 mia. kr., hvilket var en stigning på 16 pct. siden 2015. Varer dominerer eksporten med 44,3 mia. kr., mens service udgør 20 pct., svarende til 11,3 mia. kr. i 2016.

 

Vindeksporten er global, men Tyskland er klart Danmarks største samhandelspartner og modtager 31 pct.  af alt dansk eksport af varer fra vindmøllebranchen, svarende til ca. 14 mia. kr. i 2016. Til sammenligning modtager Tyskland kun ca. 15 pct. af den samlede danske vareeksport. Tyskland er derfor generelt en vigtig dansk samhandelspartner, men er en særlig vigtig samarbejdspartner for virksomhederne i vindbranchen.

Adm. direktør i Dansk-Tysk Handelskammer, Reiner Perau, forklarer, at det tætte bånd mellem Tyskland og Danmark generelt kan tilskrives geografi, en fælles historie og en mere eller mindre ens forretningskultur, men at den store eksport af vindteknologi også kan tilskrives den rolle, Danmark har som førende inden for vind:

”Det som gør Danmark til et attraktivt eksportland inden for vind er, at to af verdens største producenter er til stede, og der er et stærkt netværk af underleverandører. Det er derfor en vindklynge, der er uden sammenligning, og derfor kan Danmark levere den kvalitet, innovative løsninger og pris, der efterspørges i Tyskland.”

Læs også: Vindmølleindustrien: Største jobskabelse i 8 år

 
Fælles målsætninger og fælles udfordringer
I Tyskland er der klare målsætninger for den grønne omstilling og udfasningen af fossile brændsler, hvilket også er tilfældet i Danmark, og i begge lande spiller vind en central rolle. Dette mener Reiner Perau også er en af forklaringerne på, at eksporten af vindteknologi til Tyskland udgør en stor del af den samlede danske vindeksport.
”I Tyskland er der blevet udbygget meget med vind de sidste par år, hvilket har åbnet op for meget eksport fra Danmark. Danmark har et forspring, da de var de første til at udbygge med vind, og derfor er en helt unik samling af know-how om vindteknologi til stede, som gør det naturligt for Tyskland at importere fra Danmark. Danmark er first mover, mens Tyskland har imiteret efterfølgende. I dag har Tyskland dog også selv opnået stærke kompetencer inden for vind,” siger Reiner Perau.

Desuden arbejder begge lande med at finde de samme løsninger i udbygningen med vind såsom grid-stabilitet og yderligere integration og udveksling af strøm de to lande imellem, hvilket åbner døren for et godt handelssamarbejde, der kan gå begge veje i forhold til at finde de fælles bedste løsninger.

Læs også: Vind sikrer mange produktionsarbejdspladser i Danmark

Vindeksport sikrer dansk førsteplads i EU

Den nye branchestatistik understøtter vindmøllebranchens betydning for Danmark. Med knap 7 pct. af den samlede danske vareseksport i 2016, indkasserer Danmark en førsteplads som det land, der blandt 15 EU-lande, hvor eksporten af vindteknologi udgør den største andel af den samlede vareeksport, BNP-vægtet.
Tyskland er dog fortsat det land i EU, der har størst eksport af vindrelaterede varer med ca. 300 mia. kr., men sættes det i forhold til størrelsen på landets økonomi overhales Tyskland altså indenom af Danmark.
Kilde: Vindmølleindustrien

Kommentarer

kommentarer