Nyhetsartikkel

15 juni 2017

Oljelandet først ut med å forby oljefyring

Regjeringen la i dag endelig fram forskriften om forbud mot all fyring med fossil olje i bolig og yrkesbygg som trer i kraft

– Et svært viktig klimatiltak som kutter store utslipp og sender et kraftig signal om at vi er på vei bort fra fossil til fornybar energi, sier Marius Holm, leder i ZERO.

– Norske bygg blir nå den første oljefrie sektor i verden. Utfasingen vil ha stor ringvirkning i Norge og internasjonalt og viser at Norge kan være en klimaspydspiss når vi vil, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.

Så langt ZERO kjenner til, er dette første gang et land forbyr oljefyring til oppvarming i eksisterende bygg. Flere land har allerede lagt ned forbud mot å innstallere nye oljefyrer, slik Norge gjorde i de nyeste byggtekniske forskriftene (i nye bygg og ved større rehabiliteringer).

Forbudet ble vedtatt i Stortinget så tidlig som i Klimaforliket 2 i 2012, og etter lang ventetid og flere regjeringer ble Klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre altså den ministeren som klarte å bli kvitt dette klimaproblemet en gang for alle.

– Salget av fyringsolje har gått stadig nedover de siste tiårene, men nå er det mange tusen huseiere og byggeiere som må bytte til fornybar energi på to og et halvt år, sier Holm.

Samtidig varsler regjeringen at de setter i gang utredning av utfasing av fossil gass til oppvarming, slik Stortinget har bedt om i behandlingen av Energimeldingen i fjor.

– Dette viktige signalet vil hindre at byggeiere bytter ut fossil olje med fossil gass, som kun har marginalt lavere klimagassutslipp og derfor ikke bidrar til overgangen til det utslippsfrie samfunnet, sier Holm.

Kommentarer

kommentarer