Nyhetsartikkel

29 desember 2016

Ikkje løyve til Roussevagge kraftverk

NVE avslår søknaden frå Nord-Salten Kraft AS om løyve til å byggje Roussevagge kraftverk i Ruosvágjåkhå i Tysfjord kommune i Nordland

Roussevagge kraftverk ville hatt ein årleg kraftproduksjon på om lag 8 GWh, noko som svarar til straumbruken til om lag 400 husstandar.
I vedtaket har NVE lagt stor vekt på at ei utbygging vil føre til redusert vassføring i fossen i Ruosvágjåkhå og at dette vel gje negative konsekvensar for landskap. Ulempene for friluftsliv og reindrift er også tillagt noko vekt.

Les meir om Roussevagge kraftverk her.

Roussevagge kraftverk ville hatt ein årleg kraftproduksjon på om lag 8 GWh, noko som svarar til straumbruken til om lag 400 husstandar.
I vedtaket har NVE lagt stor vekt på at ei utbygging vil føre til redusert vassføring i fossen i Ruosvágjåkhå og at dette vel gje negative konsekvensar for landskap. Ulempene for friluftsliv og reindrift er også tillagt noko vekt.

Les meir om Roussevagge kraftverk her.

Kommentarer

kommentarer