– Det blir mycket intressant att testa den här typen av styrmedel i en lokal testbädd och resultaten kan komma att göra stor skillnad för att Sverige ska kunna åstadkomma ett mer hållbart energisystem, säger Jan Kristoffersson, projektledare på Sustainable Innovation.

Projektet studerar inte bara möjligheterna till energieffektivisering utan har ett fokus på vilka åtgärder man bör prioritera för att minska effekttoppar. Resultatet kan därför ge input till policyutveckling både inom energieffektiviseringsområdet och till utbyggnaden av förnybar energi.
I den energiöverenskommelse som slöts i somras pekas just detta ut som ett viktigt område att utveckla. Enligt överenskommelsen finns behov av att ”ytterligare undersöka vilka ekonomiska och andra styrmedel, exempelvis vita certifikat, som är effektivast för att öka effektiviseringen både ur energi- och effekthänseende”.
Anders Sandoff, forskare vid Handelshögskolan i Göteborg, menar att projektet ger en helt unik möjlighet att studera förutsättningarna och utmaningarna för ett nytt styrmedel genom ett fullskaligt experiment på marknaden. Särskilt intressant blir det att skapa kunskap om huruvida även lokala energisystem såsom fjärrvärme kan utgöra grund för vita certifikat.

– Att tillsammans med kunder, akademi och andra aktörer vara med och skapa framtidens hållbara energilösningar är något vi brinner för. Det som känns extra bra med projektet är att det styr mot hushållning av effekt, vilket är en stor utmaning för energisystemen, säger Lotta Brändström, VD för Göteborg Energi. 

 

Om vita certifikat
Vita certifikat är ett kvotpliktsystem för energieffektivisering och ett samlingsbegrepp för ett antal likartade styrmedel. Oftast sker effektiviseringen genom att det kvotpliktiga energibolaget tar kontakt med sina kunder och erbjuder hjälp med att effektivisera deras energianvändning. En fördel med vita certifikat är att de erbjuder ett sätt att finansiera energieffektivisering utanför statsbudgeten. Det innebär även möjligheter till ökat samarbete mellan energibolag och slutanvändare.

Källa: Energimyndigheten