Nyhetsartikkel

26 desember 2016

Brann i tre høyspentmaster ved Snillfjord

Strømmen koples av og slukningsarbeidet er i gang. Brannen påvirker ikke strømtilførselen i området.

Mellom Bjørnli og Krogstadøra i Sør-Trøndelag er det lokalisert brann i tre høyspentmaster.

Strømmen koplet av og slukningsarbeid pågår. Brannårsak ukjent, det samme er om noen evt. blir strømløse som følge av hendelsen.

@politiOpsSTPD Påvirker ikke strømtilførselen i området, ingen abonnenter skal være berørt

Brannvesen og E-verk har ankommet stedet.

– Vi planlegger sammen mev brannvesen og E-verket hvordan vi skal få slukket brannen. Det er ikke helt ufarlig å slukke slik brann, så vi må finne ut hvordan vi skal gjøre det, sier operasjonsleder i politiet Trond Voldentil N.RK

E-verket har koplet av strømmen og slukningarbeidet er i gang.

Det er ennå usikkert hva brannårsaken er eller om noen blir strømløse på grunn av brannen.

– Slik det ser ut nå kommer ingen til å miste strømmen, vi har koplet om strømmen slik at den skal gå til alle i området, sier kommunikasjonsrådigiver i Trønderenergi, Tore Wuttdal.

Brannvesenet mener det ikke er fare for spredning, da det er veldig vått i område.

Kommentarer

kommentarer