Nyhetsartikkel

28 desember 2016

Vannkraftskatt utelatt fra ekspertrapport

Rapporten fra regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft drøfter ikke grunnrenteskatten for vannkraft. Dette er en stor mangel da dagens skatt umuliggjør grønn vekst, mener Energi Norge.

Dette fremgår av Energi Norges høringssvar til rapporten fra ekspertutvalget ledet av Connie Hedegaard og Idar Kreutzer, som ble fremlagt 27. oktober. Der pekes det på at rapporten ikke kommer med sektoranbefalinger for fornybarnæringene og mangler en drøfting av grunnrenteskatten på vannkraft.

– Vi frykter at dagens rammebetingelser med høyt skattetrykk og lave kraftpriser kan medføre at høyt tiltrengte investeringer i norske vannkraftverk – hvorav 65 prosent er over 40 år gamle – blir ulønnsomme, sier administrerende direktør i Energi Norge Oluf Ulseth.

I stedet for risikerer man at levetiden til eksisterende utstyr forlenges med å flikke på dem, med gradvis økende havaririsiko og stort vedlikeholdsetterslep som konsekvens.

Ulseth er skuffet over at utvalget ikke drøfter særskatten på vannkraft.

– Det er et stort paradoks i en tid da alle snakker om behovet for et grønt skifte i økonomien og resten av næringslivet får drahjelp gjennom redusert selskapsskatt, påpeker han.

Svensk skattejustering

Energi Norge har foreslått at skjermingsfradraget for grunnrenteskatten må fastsettes med basis i en langsiktig, fast realrente på 2,5 prosent, justert for årlig inflasjon og med et tillegg for den betydelige regulatoriske risikoen næringen er utsatt for. Dette kan gjøres uten større endringer i skattesystemet.

Til sammenlikning har den svenske Riksdagen nylig besluttet å redusere vannkraftens «fastighetsskatt» til samme nivå som for andre energityper. Svenske politikere har altså tatt inn over seg at en justering i beskatningen av vannkraft er nødvendig for å sikre vannkraftens konkurransekraft.

Innspill og høringssvar

 1. Høringssvar: Grønn konkurransekraft

  Les Energi Norges høringsuttalelse til rapporten fra utvalget for grønn konkurransekraft, desember 2016.

 2. Innspill til industrimeldingen

  Les Energi Norges innspill stortingsmeldingen om norsk industri, november 2016.

 3. Innspill: Grønn konkurransekraft

  Les Energi Norges innspill til rapporten fra utvalget for grønn konkurransekraft, november 2016.

 4. Innspill: Grønn konkurransekraft

  Les Energi Norges innspill til utvalget for grønn konkurransekraft, juni 2016.

Politisk sak: Grunnrenteskatt på vannkraft

Les hva Energi Norge mener

Kommentarer

kommentarer