Nyhetsartikkel

30 desember 2016

Kraftoverskuddet øker fra 5 TWh i 2016 til 27 TWh i 2030

For Norden antas det at kraftoverskuddet øker frem mot 2030. Utbygging av ny fornybar kraft og ny kjernekraft i Finland mer enn oppveier utfasing av kjernekraft i Sverige og elektrifisering av transport i Norden.

I analysene fra NVE – Kraftmarkedsanalyse mot 2030 –  øker kraftoverskuddet fra 5 TWh i 2016 til 27 TWh i 2030.

I tiden frem mot 2030 vil det skje store endringer innenfor energisektoren. Det norske kraftsystemet er gjennom energipolitikk og det fysiske kraftmarkedet tett integrert med resten av Europa.

Politiske vedtak utenfor Norden gir direkte konsekvenser for kraftprisen i Norge. Det samme gjelder teknologiutvikling, som påvirker kraftproduksjon og -forbruk både i og utenfor Norge.

– Ny klima- og energipolitikk med fokus på mer fornybar energi, energieffektivisering, elektrifisering av energiforbruket og videreutvikling av kraftmarkedet er viktige drivere for utviklingen av energimarkedene fremover, sier avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug.

Kraftmarkedsanalyse mot 2030 belyser noen viktige trender, og konsekvenser av at Norge og Norden blir sterkere knyttet til det europeiske kraftmarkedet. Analysene og vurderingen er utført i løpet av 2016, og det er første gang NVE publiserer en slik analyse samlet. Resultatene vil inngå i konsesjonsbehandling og andre forvaltningsoppgaver NVE har. Analysen skal oppdateres årlig med bakgrunn i de endringene i rammebetingelser, marked og teknologi vi observerer.

Forutsetningene for analysen som presenteres her, er basert på nasjonale handlingsplaner og vedtatt politikk. Analysene er gjennomført ved hjelp av kommersielle kraftmarkedsmodeller som brukes i bransjen i dag og, som er satt opp for å representere kraftsystemet i 2016, 2020 og 2030.

Kommentarer

kommentarer