Nyhetsartikkel

28 desember 2016

Antall strømløse husstander etter uværet Urd nede i 2670

Tall NVE har fått klokken 14:00 tirsdag viser at 2670 kunder fortsatt er uten strøm. Halvparten av disse er i Hordaland, mens de resterende hovedsakelig befinner seg i Sogn og Fjordane og Vest-Agder.

Nettselskapene melder om at de fleste av de gjenværende feilene forventes rettet i løpet av ettermiddagen/kvelden tirsdag 27. desember.

Totalt anslås det at 150.000 husstander, tilsvarende om lag 350.000 mennesker, har opplevd strømutfall som følge av uværet. En stor andel av disse har opplevd kortvarige utfall, mens en mindre andel har hatt relativt langvarige utfall. Hordaland og Agder har vært hardest rammet, men det har vært strømutfall i mange fylker både på Vestlandet og Østafjells.

NVE vurderer det slik at nettselskapene har vært godt forberedt i forkant av uværet Urd og at gjenopprettingen har gått raskt.

For kunder som har vært berørt av strømutfall vises det til de rettigheter og regler som gjelder for kompensasjon her.

Kommentarer

kommentarer