Nyhetsartikkel

27 desember 2016

2016 kan bli rekordår for kraftutbyggingen

Norge bygger nå ut mer fornybar energi enn på 25 år. Bare innen vind har utbyggere i år besluttet investeringer for 16 milliarder kroner.

En viktig årsak er Statkrafts massive vindkraftprosjekt på Fosen.

Dette prosjektet alene er planlagt å koste 11 milliarder kroner.

Utbyggingstakten i kraftbransjen er den høyeste på 25 år, ifølge regjeringen. Kraftselskaper realiserer vann- og vindprosjekter som vil kunne levere rundt 6,7 terawattimer ekstra kraft innen 2019, ifølge nettopp avgåtte olje- og energiminister Tord Lien.

– Syv terawattimer på ett år, det er ikke verst, sier Lien til E24.

Intervjuet med E24 ble gjort før NTBs rapporter om at Lien skulle erstattes som statsråd av Terje Søviknes.

Fem prosent mer kraft
Regjeringens anslag viser at Fosen-prosjektet og en rekke andre vind- og vannkraftprosjekter under realisering vil øke kraftproduksjonen med rundt fem prosent i løpet av dette tiåret, målt mot fjorårets nivå på 144,5 terawattimer (TWh).

– Det viser at politikk nytter, vil jeg hevde, sier Lien.

– Det bygges ut mer kapasitet i overføringsnettet enn på mange herrens år. Konsesjonen til utenlandskabelen til Storbritannia gir trygghet for at ny kraft vil nå et marked. Og kanskje det viktigste er at vi har redusert avskrivningstiden, og styrket nåverdien av prosjektene, sier han.

– Aldeles strålende
Ifølge Norsk Vindkraftforening (Norwea) er det totalt tatt beslutninger for 16 milliarder kroner innen vindkraft i år, noe som kan bidra til øke Norges totale vindkraftproduksjon til opp mot 10 TWh innen 2020.

Det er i så fall en firedobling fra i fjor, da vindkraften produserte 2,5 TWh, eller under to prosent av Norges samlede kraftproduksjon.

– Vi regner med at 1.461 megawatt vindkraft er besluttet så langt i år, og det utgjør investeringer på drøyt 16 milliarder kroner. Det er aldeles strålende, sier spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i Norwea til E24.

– Kan bli rekordåret
Norwea-rådgiveren vil gjerne gi skryt til Lien og regjeringen for å ha lyttet til vindbransjen slik at den økte utbyggingen ble mulig, særlig gjennom endrede avskrivningsregler og konsesjoner til utenlandskabler.

– Med disse investeringene når vi fort 10 terawattimer vindkraft i 2020. Nå er vindkraften på kartet i Norge. Vi syns også det er gledelig å bidra til tusenvis av arbeidsplasser i en krevende periode for økonomien, sier Aasheim.

 <p><b>NYE PROSJEKTER:</b> Her er olje- og energiminister Tord Lien (i midten) på Skomakerfjellet i Roan sammen med representanter for Trønderenergi.</p>
NYE PROSJEKTER: Her er olje- og energiminister Tord Lien (i midten) på Skomakerfjellet i Roan sammen med representanter for Trønderenergi.

Lien gleder seg over all kraften som kommer inn i systemet, men tror ikke den raske utbyggingstakten vil fortsette i samme takt i de kommende årene.

– Mange av de store prosjektene som vi har hatt troen på skulle komme, er nå blitt besluttet. Jeg tror vi også får et betydelig nivå på nye beslutninger neste år, men let’s face it: Dette (2016) kan fort komme til å gå inn som rekordåret for norsk kraftutbygging på mange tiår, sier Lien.

Nye «hovedveier»
En forutsetning for de store investeringene i vindkraft er milliardutbyggingene av nye «hovedveier» i elnettet, inkludert viktige linjer som Namsos-Fosen, Lofoten-Balsfjord-Hammerfest samt Ørskog-Sogndal, som ble strømsatt forrige uke.

– Vi har satset betydelig på å bygge ut nett i Norge. Det gjelder blant annet på Fosen, sier Lien.

En annen viktig faktor er nye eksportkabler, inkludert en kabel til Tyskland og en til Storbritannia, som øker muligheten for å selge strøm. Men Lien mener Norge bør vente litt med å bygge enda flere kabler.

– Vi kan i dag utveksle rundt 20 prosent av all strømmen vi produserer, og vi øker dette til cirka 30 prosent. Det er en ganske betydelig økning på få år, så jeg tror det vil være klokt nå å vente og se hvordan denne betydelig økte handelskapasiteten fungerer, sier Lien.

Skaper lokal aktivitet
Vindkraften skaper også mer lokal aktivitet enn tidligere.

Norconsult har satt opp to vindparker fra tidlig 2000-tall mot to nyere prosjekter, og sier at den norske andelen av verdiskapningen ved installasjon har økt til anslagsvis 32-36 prosent, fra tidligere 21-26 prosent.

Noe av årsaken er at kostnadene for bygge- og anleggsarbeider og elektrotekniske installasjoner er blitt dyrere, ifølge en fersk Norconsult-rapport.

Den norske andelen av verdiskapingen i driftsfasen har også økt, til 90 prosent fra 60 prosent, blant annet fordi mye vedlikehold nå blir gjort av norske ansatte i Statkraft og turbinprodusenter som Enercon og Nordex, sier Norconsult i rapporten.

Jobber i Rogaland
Lien gleder seg over at vindprosjekter gir norske jobber, inkludert i Rogaland hvor oljebremsen har gjort et kraftig innhogg i arbeidsplasser de siste to årene.

– Du får arbeidsplasser, som vi selvfølgelig også trenger i disse dager. Det er hyggelig å se at i Rogaland bygges det ut allerede nå to ganske store prosjekter, og mye tyder på at det kommer investeringsbeslutninger på flere prosjekter i Rogaland, sier Lien.

– Det er klart, det er en landsdel hvor det finnes betongarbeidere, rørleggere, elektrikere i disse dager som trenger å ha noe å holde på med, legger han til.

Norske fornybarprosjekter tar også en større andel enn tidligere av subsidiene som norske og svenske strømkunder finansierer gjennom det grønne sertifikatsystemet, blant annet på grunn av de endrede avskrivningsreglene som gir mer trygghet til utbyggerne, sier energiministeren.

– Vindkraft kommer til å bli viktig for norsk kraftforsyning, og vil gi et bidrag til norske eksportinntekter, det mener jeg er rimelig åpenbart, sier Lien.

Kommentarer

kommentarer