26 mai 2019

Mørke skyer trekker strømprisen ned

Værvarselet ser mørkt ut, det gjør også verdensøkonomien. Kombinasjonen gjør at markedet forventer lavere strømpriser. Meteorologene forventer en periode med godt over normalt med nedbør over Norden. Dette vil gi et solid påfyll i ressurssituasjonen i Norden. Økonomene ser mørkt på fremtiden til verdensøkonomien, noe som er med å dra ned priser på råvarer og...
Les mer
25 mai 2019

17 prosent høyere strømpriser i årets tre første måneder

55,2 øre per kWh er gjennomsnittsprisen på elektrisitet for husholdninger, eksklusiv avgifter og nettleie, cciser Elektrisitetsstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå. Det er 17 prosent høyere enn i de tilsvarende månedene i 2018.   Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh 1. kvartal 2019 Endring i prosent Øre/kWh Siste 3 md. Siste 12 md. 1Nye fastpriskontrakter er inngått i...
Les mer
24 mai 2019

Ved utgangen av første kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 28,2 TWh.

Av dette er 19,9 TWh bygget i Sverige og 8,3 TWh bygget i Norge. Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020. Totalt er 22,3 TWh under bygging per april 2019, hvorav 12,9 TWh i Sverige og 9,5 TWh i Norge. Utover dette er 1,4 TWh investeringsbesluttet i Sverige ifølge kartleggingen som Energimyndigheten gjennomførte per april. januar 2019.
14 mai 2019

Professor ved BI: – Hvis jeg fikk lov til å bestemme, så ville jeg ikke bygget en eneste vindmølle til på land

– Etter olja skal vi leve av turisme, og da må vi ikke ødelegge landet på forhånd. Debatten om utbygging av landbasert vindkraft blåser som stiv kuling over landet. Mange mener at vi må bygge ut så mye fornybar energi som overhodet mulig for å bidra til å nå Parisavtalens mål. Andre mener utbyggingen av...
Les mer
06 mai 2019

I 2022

Året hvor større elbiler i EU vil være billigere enn tilsvarende bensin- og dielsebiler, ifølge Bloomberg New Energy Finance. Så seint som i 2017 forventet analysehuset at punktet ville bli nådd i 2026.