Nyhetsartikkel

09 november 2020

Bruk av batterier kan bidra til å utsette en reinvestering av strømnett

En studentrapport utarbeidet på oppdrag fra NVE konkluderer med at batterier kan utsette enkelte reinvesteringer i strømnettet. Å bruke batterier til å utsette en investering vil kunne være lønnsomt ved reinvestering av relativt lange kabler. I fremtiden vil det også kunne være lønnsomt med kortere kabler dersom man får lavere batterikostnader og lengre levetid. 

Rapporten er skrevet av Oda Skeie, Ingvild Grøtterud Birkeland, Linn-Anita Bergland og Ingvild Alseth Fløtre. Foto: NVE

NVE har i sommer engasjert studenter for å se på om batterier kan være et alternativ til tradisjonell reinvestering av strømnett ved for lav spenning hos strømkunden.  

– Resultatene og utfordringene studentene tar opp i rapporten er diskusjoner vi tar med oss videre i vårt arbeid. Studentene har gjort en grundig gjennomgang av de ulike tjenestene et batteri kan tilby, og de har vært i kontakt med mange relevante aktører. Dette gir oss et bedre bilde av batterier til bruk i nettet som er nyttig for oss, forteller Torfinn Jonassen seksjonssjef i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) i en pressemelding. 

Med dagens batteripriser er batterier lønnsomt i nettet hvis kabelstrekket er langt nok 

Resultatet fra studentenes studie viser- at med en kabel på 300 meter eller lengre til kunden vil det kunne være lønnsomt å utsette en reinvestering av strømnettet ved å bruke et batteri. Selv om prisen per kWh for batterier vil synke fremover er faste kostnader til montering, omformere og skap fortsatt førende for hvor mange prosjekter som i fremtiden vil være lønnsomme. Batteripris og levetid for batterier vil uansett være avgjørende fremover for når batterier vil være et reelt alternativ til tradisjonell reinvestering av strømnett. 

Videre foreslår studentene at batteritjenester i strømnettet bør tilbys av en tredjepart og ikke fra nettselskapet. Dette for å kunne utnytte alle muligheten som et batteri kan tilby, for eksempel å regulere spenning, men også deltakelse i fleksibilitets- og balansemarkeder. Studentene understreker at det vil være avgjørende at kontraktene mellom nettselskapene, og leverandør av disse tjenestene, er gode og standardiserte. 

Prosjektgruppen bestod av studentene: Ingvild Birkeland og Oda Skeie fra NTNU og Ingvild Fløtre og Linn-Anita Bergland fra UiO. Studentene fikk i oppgave å utforske mulighetene ved bruk av batterier i strømnettet. Studentene brukte sommeren på å kontakte relevante aktører i kraftbransjen, nettselskaper, batteriprodusenter og en finansiell institusjon, samt å utforske hvilke tjenester både aktørene og batteriene kan tilby.  

Studentene gjennomførte også en teknisk-økonomisk analyse der de så på om batterier kan være et alternativ til tradisjonell reinvestering av strømnett ved for lav spenning.  

Hele rapporten kan leses her.

Studenter i sommerjobb gir viktig innsikt 

– Vi tar inn studenter hvert år for å dykke ned i aktuelle problemstillinger eller muligheter som vi ser i bransjen. Studentene veiledes av oss, men står fritt til å konkludere på sine egne funn. Resultatet fra disse studentprosjektene er et viktig bidrag for vårt videre arbeid. Det er også en god måte for oss å nå ut til studentene, og flere kommer tilbake til oss etter endt studie, sier Jonassen. 

Ønsker du sommerjobb i NVE til neste år? Da kan du søke våren 2021. Vi annonserer sommerjobbene våre på hjemmesiden.

Gjennom sommeren har studentene vist frem hvordan det er å jobbe i NVE. Få et gjensyn med dette på vår Instagram.

Tidligere sommerprosjekter 

Det er ikke første år NVE har tverrfaglige studentprosjekt. I 2018 utforsket studenter hvordan fleksibilitet i kontorbygg kan utnyttes som en ressurs i fremtidens kraftnett. 

I 2019 utforsket studenter hvordan solceller påvirker strømnettet vårt. 

Kilde: NVE

Kommentarer

kommentarer