Nyhetsartikkel

22 desember 2017

Enova støtter ni nye landstrøm-prosjekter

Ni havner fra Egersund i sør til Hammerfest i nord skal kutte utslipp fra besøkende skip. Nærmere 50 millioner kroner i støtte fra Enova skal føre til en rekke nye landstrømanlegg langs norskekysten.

– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og for maritim næring er landstrøm en viktig del av denne omstillingen. Hele sju prosent av klimagassutslippene fra sjøfarten skjer mens skipene ligger helt i ro ved kai, så strøm fra land kutter store utslipp, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Fra Egersund i sør til Hammerfest i nord
Følgende ni prosjekter får støtte fra Enova i denne runden:

Støttemottaker Sted Støtte fra Enova
Hammerfest Havn KF Hammerfest 13 020 000 kr
Omya Hustadmarmor AS Elnesvågen, Fræna 10 500 000 kr
Eigersund Næring og Havn Kaupanes, Egersund 9 000 000 kr
KS Coast Center Base Coast Center Base, Ågotnes 3 723 750 kr
Stord Hamn Eldøyane, Stord 3 263 000 kr
North Agency AS Lanes terminal, Tromsø 2 455 000 kr
Mosjøen Havn KF Mosjøen 2 275 000 kr
Vedø Eiendom AS Husøy, Karmøy 1 575 000 kr
Grenland Havn IKS Tangenkaia, Porsgrunn 1 235 550 kr
Sum 47 047 300 kr

– Det største prosjektet denne gangen finner vi i Hammerfest, hvor det skal settes opp i alt ti landstrømanlegg i ulike størrelser. Etter utbygging kan havna tilby landstrøm blant annet til den betydelige fiskeflåten og offshoreflåten som anløper Hammerfest, sier Nakstad.

Nye muligheter neste år
Dette var fjerde runde med landstrømstøtte fra Enova, som til nå har bidratt til å realisere over 60 prosjekter langs hele kysten med samlet støtte på over 350 millioner kroner.

– Vi ønsker å utvikle dette markedet slik at stadig flere fartøy bygges med mulighet til å ta imot strøm fra land. Denne gangen mottok vi 14 søknader, under halvparten så mange som i forrige runde, noe som kan tyde på at de mest gryteklare prosjektene nå har fått støtte. Vi er imidlertid fortsatt et godt stykke unna at utviklingen går av seg selv, sier Enova-sjefen og forsikrer:

– Det blir mulig å søke Enova om støtte til landstrøm også neste år.

Enovas støtte til landstrømanlegg organiseres som konkurranser. Søknadene som tilfredsstiller utlysingskriteriene blir rangert etter brukspotensialet til anlegget målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om. Enova legger opp til to runder i 2018, hvor den første konkurransen lyses ut allerede i januar med søknadsfrist i mars.

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Enova SF eies av Olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Kommentarer

kommentarer