Nyhetsartikkel

11 oktober 2018

Innen 2022 vil vi ha 70 elektriske ferger her til lands.

Det skjer en batterirevolusjon til sjøs. En oversikt Enova har utarbeidet for Sysla viser at det statlige foretaket har delt ut 1,4 milliarder kroner til skipsprosjekter siden 2015.

1,3 milliarder av dette har gått til prosjekter som involverer skip med batteri om bord.

I tillegg har Enova tildelt over 440 millioner kroner til landstrømanlegg langs kysten i den samme perioden.

Og det er spesielt ett segment som leder an:

Cirka halvparten av batteri- og landstrøm-millionene har gått til å fremme bygging av elektriske ferger som krysser norske fjorder.

Her støtter ikke Enova byggingen av fartøyene direkte, men pengene de gir i støtte til fylkeskommunene gjør dem i stand til å bygge ut infrastrukturen for lading på landsiden.

Uten den infrastrukturen ville det blitt vanskeligere for fylkeskommunen å stille krav om hybriddrift og batteripakker på fergene som skal leveres.

Det har vært brukt batterier på båter i mange tiår, men det er først de siste årene utviklingen har eksplodert.

Startskuddet gikk med byggingen av Ampere, den batteridrevne fergen som har krysset Sognefjorden siden februar 2015.

Derfra har det bare gått én vei.

– Vi bruker cirka en tredjedel av midlene våre på transport, hvor maritim virksomhet utgjør den desidert største delen.

Det sier utviklingsdirektør Øyvind Leistad i det statlige foretaket Enova til Sysla.

Innen 2022 vil vi ha 70 elektriske ferger her til lands, ifølge Vegdirektoratet.

– Ting skjer ganske raskt nå, det er veldig positivt. Virkemiddelet har vært utløsende, sier Leistad.

Miljøkrav fra fylkeskommunene, som lyser ut anbudene, har drevet fergeutviklingen i retning av batteri.

Og i den andre enden har Enova stått klare til å støtte denne elektrifiseringen med penger.

Nå begynner andre skipsegmenter å komme etter.

Av dem er forsyningsskipene til offshorebransjen kommet lengst.

De bruker batterier på en annen måte: Mens fergene skal krysse fjordene med kraft fra batteriene, bruker offshorebåtene batteri som en buffer for energi som kan ta unna toppene i de mest energihungrige oppgavene.

Resultatet er at motorene kan gå med jevnere og gunstigere belastning, noe som gir besparelser i drivstoff og mindre slitasje.

Kommentarer

kommentarer