Nyhetsartikkel

12 april 2019

Støtter lynladere i Finnmark

Enova lanserer nå en konkurranse om områdeutbygginger av ladeinfrastruktur for elbil. I første utlysingsrunde vil Enova støtte en kombinasjon av hurtigladere og lynladere i Finnmark og Nord-Troms.

– Elbilen må bli et reelt alternativ for flere, både for husholdninger og bedrifter, og for mange spiller tilgang på hurtiglading en viktig rolle. Med dette støttetilbudet skal vi bidra til å skape et bærekraftig lademarked, slik at det på sikt blir lønnsomt å bygge ut hurtig- og lynladere også i områder hvor det ennå er behov for offentlig støtte, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Støtter 35 hurtigladere og 17 lynladere i nord
Første runde av konkurransen tar for seg Finnmark og Nord-Troms, hvor Enova ønsker å legge til rette for at det bygges et robust og fremtidsrettet ladenettverk.

– Vi stiller krav om bygging av 35 hurtigladere og 17 lynladere fordelt på i alt 26 steder. I dag er det et fåtall hurtigladere og ingen lynladere i denne regionen, så dette blir et betydelig løft for elbilsatsingen i nord, sier Nakstad.

Dette blir dessuten de første lynladerne som bygges med støtte fra Enova.

– Markedet er i rask utvikling, drevet ikke minst av nye, større elbilmodeller med økt batterikapasitet og høyere energibruk. Samtidig vet vi at vinterkulda både begrenser ladehastigheten og øker energibruken ytterligere. Deler av Nord-Troms og Finnmark er i en særstilling med både kalde vintre og lange avstander, derfor stiller vi der også krav om lynlading langs transportkorridorene, sier Enova-sjefen.

I drift senest rundt årsskiftet 2020/2021
Langs utvalgte transportkorridorer ønsker Enova ladesteder med én hurtiglader (ladere med en ladeeffekt på minst 50 kilowatt), én lynlader (minimum 150 kW) og to AC-ladere med minimum 22 kW effekt. De øvrige ladestedene som er angitt i konkurransegrunnlaget skal som minimum tilby to 50 kW-hurtigladere og to 22 kW-ladere.

Søknadsfristen på denne utlysingen er 7. juni, og Enova tar sikte på å gi tilsagn innen utgangen av samme måned. Laderne må være på plass og i drift senest 18 måneder senere, altså rundt årsskiftet 2020/2021.

Med konkurranseformen søker aktørene om beløpet de trenger for å kunne bygge i henhold til kriteriene, hvor aktøren som tilfredsstiller kravene og søker om det laveste støttebeløpet er den som vinner konkurransen og dermed tildeles støtte.

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at det utvikles nye energi- og klimateknologier og at de gode løsningene tas i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Kommentarer

kommentarer