Nyhetsartikkel

20 februar 2018

Inviterer bransjen til innovasjonskonkurranse

Enova inviterer energibransjen til å teste ut nye markedsløsninger og forretningsmodeller. Målet med konkurransen er å finne løsninger og teknologi som hører til i lavutslippssamfunnet.

– Vi tror samfunnet må bli fornybart og fullelektrisk for å nå klimamålene. Det vil sette nye krav til kraftsystemet, og energibransjen er på intens jakt etter de gode løsningene. Det nye programmet fra Enova er midt i blinken for dette utviklingsarbeidet, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge til foreningens nettsider.

Etterlyser store prosjekter
Konkurransen ble lansert på fredag, med søknadsfristen for prosjektkvalifisering 1. mai 2018. Enova stiller 200 millioner kroner til rådighet, slik at risikoen for bedriftene reduseres tilstrekkelig til at prosjektet kan demonstreres i stor skala og under reelle driftsforhold.

Målet er å demonstrere ny teknologi, digitale løsninger, markedsløsninger eller forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet. Prosjektene må ha et reelt behov for fullskala demonstrasjon under reelle driftsbetingelser.

Tre satsningsområder
For å delta i konkurransen må man etablere et konsortium med minst tre relevante aktører med gode forutsetninger til å gjennomføre demoen. Enova ønsker tre hovedtemaer belyst, og prosjektet bør falle inn under minst én av disse kategoriene:

  • Utprøving av innovative modeller for effektiv ressursutnyttelse og integrasjon på tvers av energibærere, slik som el og varme, og integrasjon av energilagring.
  • Utprøving av smarte løsninger som styrker utnyttelsen av eksisterende infrastruktur og lokal energiproduksjon og bidrar til økt forsyningssikkerhet.
  • Utprøving av nye markedsmodeller som stimulerer til økt utnyttelse av fleksibilitet, herunder fleksibilitetsmarkeder.

Les mer om konkurransen her.

Kommentarer

kommentarer