Nyhetsartikkel

23 oktober 2017

Samlet nordnorsk Statkraft-opprør

De tre nordnorske fylkesrådene er enige: Et såkalt hypersenter for datalagring hører hjemme i nord.

Det er budskapet i en pressemelding fra fylkesrådene i Nordland, Troms og Finnmark onsdag kveld.

Bakgrunnen er Statkrafts arbeid med etablering av et såkalt hypersenter for datalagring og -prosesser, der det statlige selskapet foreløpig har begrenset sine vurderinger for en slik etablering til Østlandet.

Reaksjoner i nord
Det vekker reaksjoner blant næringspolitikere i Nord-Norge, som nå ville komme med det de karakteriserer som et samlet varsku på vegne av landsdelen.

– At et statlig selskap som Statkraft gjør en så snever vurdering er beklagelig. Faktum er at en av landets aller største kraftproduserende regioner også er storeksportør av kraft. Hvorfor i all verden skal kraften flyttes mer enn hundre mil over fjord og fjell, når det kunne vært brukt i et hypersenter der krafta produseres, heter det i en pressemelding fra Ragnhild Vassvik (Ap), Sigrid Ina Simonsen (Ap) og Ingelin Noresjø (KrF), henholdsvis fylkesordfører i Finnmark, fylkesråd for næring og kultur i Troms og fylkesråd for næring i Nordland.

Kraftkrevende
Argumentasjonen fra de nordnorske politikerne er at et slikt hypersenter som Statkraft planlegger, krever mye kraft. Dermed er det også naturlig at de etableres i en kraftregion i Nord-Norge.

– Østlandet har underskudd på kraft og bør ikke øke dette underskuddet ved å etablere en ny storforbruker som et hypersenter vil være. Det er langt bedre ressursutnyttelse at slike senter legges i regioner der krafta produseres, sier Noresjø.

Politikerne frykter at en slik etablering vil gi dyrere nettleie i nord, da den totale kostnaden for kraften og overføring av den, fordeles på brukerne.

– Hvis forbruket i områder med overforbruk av kraft økes, havner store deler av regninga hos brukere der kraften produseres. Det vil si på Vestlandet eller i Nord-Norge. Det er gjort beregninger som viser at nettleien for forbrukerne i kraftregioner kan bli fordoblet med det nye systemet, advarer Sigrid Ina Simonsen.

Ber om Statkraft-møte
De vil nå be om et møte med Statkraft snarlig. De mener at en eventuell hypersenter-etablering utenfor de stor kraftproduksjonsregionene, vitner om et mangelfullt helhetlig perspektiv på utnytting av samfunnets ressurser.

– Det er skremmende at Statkraft tar så lite helhetlig samfunnsansvar. Vi forventer at de gjør noe med dette, og utreder steder utenfor det sentrale Østlandet for slike hypersentre. Slik kan kraften bli «kortreist» og utnyttes bedre, sier næringspolitikerne i Nord-Norge.

Kommentarer

kommentarer