Nyhetsartikkel

20 november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute.

– Vi vet at det er et stort potensial for lønnsomme energi- og klimatiltak som ikke blir tatt ut. Vi vet også mye om hvorfor dette ikke skjer: Mange byggeiere mangler kompetansen til å etterspørre denne typen tiltak, den økonomiske gevinsten kan fremstå som liten for den enkelte leietaker og byggeier, og rehabilitering og oppussing kan oppleves som en krevende prosess med alt det medfører av planlegging og koordinering med leverandører og leietakere, forklarer markedssjef for bygg og energisystem i Enova, Anna Barnwell.

Store muligheter
For å stimulere til forretningskonsepter som kan bidra til å løse slike utfordringer utlyste Enova tidigere i år en konkurranse, hvor 8 forskjellige aktører endte opp med å få til 6 397 2250 kroner i støtte (se oversikt nederst i saken.) Enova stopper ikke der og har nå en ny konkurranse ute med søknadsfrist 25.november.

– De som knekker koden vil potensielt kunne ta del i et marked på mange milliarder kroner i året, bare ved å gjennomføre det som fremstår som bedriftsøkonomiske lønnsomme tiltak. Og det finnes aktører med forretningsmodeller som har lykkes allerede. Vi ser for eksempel at flere norske kommuner har redusert energibruken sin med 30 prosent gjennom såkalte energisparekontrakter, samtidig som firmaene som har påtatt seg å gjennomføre tiltakene sitter igjen med en rimelig fortjeneste, sier Barnwell.

 

 

ETTERLYSER GODE FORRETNINGSIDEER: Markedssjef Anna Barnwell i Enova.

 

Klima og effekt

Av forretningssensitive hensyn kan ikke Enova røpe for mye om de ideene som fikk støtte i første runde og nå er under videreutvikling, men tildelingene viser at dette er et marked hvor en rekke ulike aktører og ideer bidra til å svare på utfordringene.

– Digitaliseringen og framveksten av ny teknologi, og det økte fokuset på energi og klima fra både myndigheter og finansbransjen gjør at det er store muligheter nå. Vi vil komme i kontakt med de som ønsker å gripe disse mulighetene. Nøyaktig hvilke løsninger og forretningsmodeller som er de beste, vet vi rett og slett ikke. Det er derfor vi etterspør nye forslag, avslutter Barnwell.

I tillegg til forretningskonsepter som kan få fart på energieffektiviseringen, ønsker også Enova ideer som kan bidra til å redusere klimagassutslipp og effektbehovet i bygningsmassen. Søkere som vinner fram i konkurransen kan få opptil 1 million kroner i støtte.

Disse fikk støtte i første runde

Søker Tildelt støtte
WSP Norge 922 500,-
Entro 708 000,-
TrønderEnergi 706 500,-
Veni AS 969 000,-
Integrate Renewables 482 500
PRform Retail AS 900 000,-
Haugaland Energi kraft m.fl 662 500,-
Gether AS 1 000 000;-
Del på sosiale medier

Kommentarer

kommentarer