Nyhetsartikkel

13 mars 2019

E-CO Energi fikk et konsernoverskudd på 1224 millioner i 2018

Årsresultatet etter skatt for 2018 ble 1 224 mill. kroner mot 1 037 mill. kroner i 2017). Dette er det beste resultatet i E-CO Energis historie.

2018 var et rekordår for E-CO Energi med et driftsresultat på 3 669 mill. kroner. Dette utgjorde en forbedring på 1 432 mill. kroner sammenliknet med 2017. Resultatfremgangen må i hovedsak ses i sammenheng med høyere kraftpriser og produksjonsvolum. E-CO Energi oppnådde en gjennomsnittlig kraftpris i 2018 på 39,6 øre per kWh, opp 11,5 øre per kWh fra 2017. Dette er 2 øre per kWh under timeveid spotpris for prisområdene hvor E-CO har produksjon. Forskjellen må blant annet ses opp mot en markant økning i kraftprisen mot slutten av året, som ga negative verdiendringer på finansielle kraftkontrakter.
Årsresultatet etter skatt for 2018 ble 1 224 mill. kroner (2017: 1 037 mill. kroner). Dette er det beste resultatet i E-CO Energis historie, opplyser konsernet.

Les mer i vedlagte rapport.

 

E-CO Energi er et av Norges ledende energiselskaper. Selskapet er en del av Hafslund E-CO konsernet. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Selskapet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Nedre Otta DA, Embretsfosskraftverkene DA og NGK Utbygging AS.

E-CO Energi – Foreløpig årsregnskap 2018

Kommentarer

kommentarer