Tag

Resultater

Resultatforbedring i Østfold Energi

Årsresultatet for 2017 ble 89 millioner kroner, noe som er 51 millioner høyere enn i 2016. De viktigste årsakene til den positive utviklingen er høy produksjon, reduserte drifts- og finanskostnader og ikke minst en stigende kraftpris. Styret forslår at det betales et utbytte på 56 millioner kroner.

Fortsatt starkt resultat för Göteborg Energi

Göteborg Energis delårsbokslut visar på ett fortsatt starkt kassaflöde och en bra resultatutveckling under 2017. Orsaken är framför allt att kärnverksamheten går bra i kombination med de effektiviseringar som genomförs i koncernen. Till och med den sista augusti levererar Göteborg Energi ett resultat på nästan 400 miljoner kronor.