Nyhetsartikkel

14 desember 2018

4 skarpe om klimaforhandlingerne i Katowice

Hvorfor COP 24? FN’s klimatopmøde går ind i sin afsluttende fase frem til søndag i kulminebyen Katowice i Polen. Dansk Energis adm. direktør Lars Aagaard er med og forklarer, hvad formålet er med al postyret.

Av Dansk Energi

1. Hvorfor tager Dansk Energi til COP24 i Polen?
Vi er med for at få et førstehåndsindtryk af de vigtige globale klimaforhandlinger – og for at se, hvor de ender. Vi er med for at lytte til signaler, der viser, hvor langt verdens lande er villige til at gå i den grønne udvikling. Og så er vi der jo også for at fortælle om den danske energicase – om at vi kan levere energi grønt, billigt og sikkert, uden at danskerne bliver fattigere eller lider afsavn.

2. Hvor ser du Danmarks rolle i de globale forhandlinger?
Danmarks rolle er først og fremmest at være det gode eksempel på, at man kan øge den grønne omstilling uden at sætte forsyningssikkerheden over styr. Men vi er også et helt særligt eksempel på, at vi i Danmark arbejder sammen for at komme i mål. Den danske tradition for brede politiske forlig og civilsamfundets opbakning er helt særlig og et eksempel til efterfølgelse internationalt.

3. Hvilken rolle spiller den danske energisektor i fremtidens klimakamp?
I udgangspunktet kender jeg ingen, der ønsker, eller har glæde ved, at brænde fossile brændsler. Så det vi især kan bidrage med, er grøn, sikker og billig energi. Som sektor har vi et ansvar for hele tiden at gøre det grønne valg til det sikreste og billigste. Dét er vores rolle.

4. Hvilket resultat håber du på fra COP24?
Jeg håber, at verdens lande hæver deres klimaambitioner, så vi finder en troværdig vej til at nå halvanden grads-målet – altså at den globale temperaturstigning med udgangen af dette århundrede ikke må overstige halvanden grad. Jeg håber, at der i slutdokumentet vil ligge konkrete planer for, hvordan vi når i mål, så fremtidens marked for grøn teknologi har noget at sigte efter.

Kilde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer