Nyhetsartikkel

03 oktober 2019

NVE bidrar til spesialrapporten «The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate” (SROCC)

Onsdag 25. september publiserte FNs klimapanel (IPCC) den nye spesialrapporten. En av hovedforfatterne er forsker Miriam Jackson fra NVE.

Miriam Jackson har de siste to årene jobbet med rapporten, sammen med 100 andre forskere fra hele verden. De har samlet sammen og oppsummert all publisert forskning på område. I rapporten beskriver de i detalj hva som skjer med snø, is, isbreer og havet i et endret klima,

Les mer om rapporten på Miljødirektoratets sider 

Kommentarer

kommentarer