Nyhetsartikkel

18 juli 2018

Største vannkrisen i Norge på 70 år

Norge opplever den verste tørken på over 70 år.

Kartet nedenfor på bildet ble klart onsdag formiddag, og viser den faktiske grunnvannstilstanden i landet vårt akkurat nå: Alle de røde feltene innebærer «Svært lav» vannstand. For ett år siden kunne man knapt finne den samme fargen noe sted.

KREVENDE: - Situasjonen er dramatisk, bekrefter Inger Karin Engen i NVE.
KREVENDE: – Situasjonen er dramatisk, bekrefter Inger Karin Engen i NVE.

– Det er en dramatisk situasjon. Grunnvannet og vannstanden i elvene synker fortsatt. Noen steder er det varslet bygevær, men det er helt lokalt og vil ikke medføre noen merkbar endring på situasjonen. Det må mye regn til; håpet er at det blir en våt høst, sier fungerende seksjonssjef Inger Karin Engen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til Dagbladet.

Fra kritisk tørr til tørrere
– Hvordan vil du betegne kartet som nettopp er blitt kjent?

– Tørkesituasjonen gjør at storforbrukere av vann må vurdere forholdsregler. Vi minner om at det er Fylkesmannen som har myndighet til å treffe vedtak om fordelingen og gjennomføringen av vannuttak i knapphetssituasjoner, sier hun til Dagbladet.

Grunnvannstanden er fortsatt meget lav og synkende i store deler av Sør-Norge, Trøndelag og i Nordland. Også i Troms og Finnmark er det nå relativt lav og synkende vannstand, både i grunnvannet og elvene. NVE oppfordrer fortsatt vannverkseiere til å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin med tanke på forsyningsberedskapen utover sommeren. Storforbrukere av vann som har egen vannforsyning, bør vurdere forholdsregler for å sikre vannforsyning.

Seksjonssjefen har aldri tidligere opplevd noe liknende i sin karriere:

NÅ; Spjodevatned ved Egersund er nå et nedtappet magasin. Foto: Fred Wenger/NVE
NÅ; Spjodevatned ved Egersund er nå et nedtappet magasin. Foto: Fred Wenger/NVE

– Flere henviser til 1947 for å tallfeste sist det var like tørt i Norge som nå. Det har gått fra å være kritisk tørt til å bli enda tørrere. Det er dramatisk for dem som er avhengige av vann; jeg tenker på jordbruket og bøndene som ikke får fôr til dyrene sine. Det er leit med alle som ser seg nødt til å slakte ned store besetninger.

Forskerne tatt på senga
– Når vil feriefolket merke tørken på nært hold?

EKSPERT: Forsker Pål Gundersen ved NGU
EKSPERT: Forsker Pål Gundersen ved NGU

– Ja, alle som har ferie eller er turister tenker på disse ukene som gode og varme, og at det er fint å bade. Jeg vil ikke spekulere på hva som kan skje videre nå; annet enn min egen opplevelse fra ferien: Under fottur i fjellet opplevde jeg tørre bekker og at det var umulig å finne drikkevann. Reinlavet var som støv der vi gikk, medgir hun.

Forsker på grunnvann, Pål Gundersen, ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) har aldri opplevd en så dramatisk situasjon i sin karriere som nå.

Forsker: Ekstrem­tørken vil komme igjen – og oftere

Forsker: Ekstrem­tørken vil komme igjen – og oftere

– Veldig mange er overrasket over tørken som har oppstått, meg selv inkludert. Det er sannsynlig at noe liknende kan oppstå også i framtida, og da er hele fagmiljøet nødt til å være langt bedre forberedt enn vi er i dag. Hvilken type vann kan vi bruke til vanning? Bør vi investere i pumper og slanger som kan pumpe opp vann fra elvene, eller lage nye former for rensesystemet før det kan brukes til vanning? Her har vi store muligheter, ikke minst fordi Norge tradisjonelt har enormt med overflatevann og godt med grunnvann, sier han.

I forbindelse med undersøkelsene, har NGU i dag lagt ut en lenke på sin hjemmeside, der folk kan varsle om tørre brønner, nyttig informasjon til kartleggingsarbeidet. –

Både i NVE og NGU setter man nå sin lit til at omfattende regn – les: en våt høst – må til for at året skal avsluttes tilnærmet normal.

– Vi må ha mye mer renn enn normalt på ettersommeren. Og det er ingenting som tyder på at vanningsbestemmelsene i kommunene blir lempet på i tiden som kommer.

De røde feltet på kartet viser hvor nivået på grunnvannet er svært lav. Sist det skjedde var i 1947

ENORM FORSKJELL: Disse bildene er tatt med nøyaktig ett års mellomrom. Kartfoto: NVE

Kommentarer

kommentarer