Nyhetsartikkel

05 november 2019

Kan bruken av «verdens verste klimagass» reduseres?

En av de sterkeste klimagassene vi kjenner, SF6, er en viktig del av brytere til høyspentanlegg, på grunn av sine spesielle egenskaper. I dag kan det finnes gode alternativer, som ikke fantes for bare noen få år siden.

Av Informasjonsavdelinga, NVE

 

SF6, svovelheksafluorid, er en av de sterkeste klimagassene vi kjenner, med et globalt oppvarmingspotensial som er 23500 ganger høyere enn CO2. Samtidig har SF6 elektriske egenskaper som gjør den enestående som isolasjon- og brytermedium i kompakte gassisolerte bryteranlegg (GIS-anlegg). På grunn av de elektriske egenskaper er SF6 dominerende for GIS-anlegg på høyere spenningsnivå.

Økende fokus på klimavennlige løsninger har ført til at flere produsenter nå begynner å tilby løsninger uten SF6 opp til spenningsnivå på 132 kV.  Sommeren 2019 engasjerte NVE to studenter til å undersøke alternativene til bruken av SF6. Studentrapporten presenterer og beskriver de ulike alternativene som finnes i dag.

Rapporten viser at det i dag finnes kommersielle alternativer uten SF6 for GIS-anlegg med spenningsnivå opp til 145 kV. Dette var ikke tilfelle for bare få år siden, og viser at den teknologiske utviklingen skjer raskt. NVE opplever i tillegg at interessen for alternativer til SF6 øker blant anleggseiere. I 2019 har flere aktører søkt konsesjon eller startet bygging av GIS-anlegg uten SF6 på spenningsnivå opp til 145 kV.

Les hele rapporten her:

http://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2019/eksternrapport2019_70.pdf

Kommentarer

kommentarer