26 mars 2021

6 prosent høyere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Framleis nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 11 var fyllingsgraden i norske magasin 47,3 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,8 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 41,3 prosent.  Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 56,8 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 26,6 prosent. Energiinnhald og fyllingsgrad...
Les mer
26 mars 2021

Undersøkelse av NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen

Undersøkelse av NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen Et dataangrep i kraftforsyningen kan få katastrofale følger for samfunnet. Vår undersøkelse viser at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ikke har fulgt opp at beredskapen mot slike angrep er god nok, konkluderer Riksrevisjonen. (PDF, 2,59 MB)Last ned hele rapporten Se riksrevisor Per-Kristian Foss presentere undersøkelsen Kort fortalt...
Les mer
26 mars 2021

NVE fortsetter innsatsen for å sikre kraftforsyningen mot dataangrep

Riksrevisjonen har offentliggjort en rapport som gjennomgår arbeidet med datasikkerhet i kraftforsyningen. NVE vil nå se nærmere på innholdet i rapporten og følge opp anbefalingene som gjør at vi kan bidra til at den norske kraftforsyningen fortsetter å ha et høyt sikkerhetsnivå. Kraftforsyningen er svært viktig for de aller fleste samfunnsfunksjoner, og har i likhet...
Les mer
26 mars 2021

Slik blir konsesjonsbehandlingen av solkraftverk

Solkraft er den kraftproduksjonsteknologien som vokser raskest i verden, og i årene framover forventer NVE at det vil komme inn flere konsesjonssøknader for solkraftverk i Norge. Nå lanseres derfor en veiledning for konsesjonsbehandling av solkraft.  Her til lands har solcelleanlegg først og fremst vært brukt til å produsere egen strøm for hytter, og etter hvert også boliger og næringsbygg. Derfor er de fleste...
Les mer
26 mars 2021

Energieffektivisering i norske bygninger kan redusere energibruken tilsvarende 10 prosent av Norges strømforbruk

Bygningsmassen i Norge har et samlet lønnsomt potensial for energieffektivisering på 13 TWh. Det viser en ny analyse fra NVE. Potensialet gjelder for småhus, boligblokker og næringsbygg, til en kostnad på 1 kr/kWh eller lavere. – Særlig næringsbygg peker seg ut med potensiale for effektivisering på omtrent 9 TWh. Tilsvarende tall for småhus er ca....
Les mer
18 mars 2021

6,4 prosent høyere magasinfylling enn normalen for årstida

Omtrent same nedtapping av magasina som veka før. Ved utgangen av veke 10 var fyllingsgraden i norske magasin 50,4 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,3 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 44,0 prosent.  Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 59,8 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 31,1...
Les mer
10 mars 2021

Skilnad i kraftpris mellom Sør- og Nord-Noreg

Lågare temperaturar over heile landet medverka til ein auke i kraftforbruket førre veke. I Vest- og Sør-Noreg auka også kraftproduksjonen, medan den gjekk ned i Midt- og Nord-Noreg, rapporterar NVE. Gjennom heile førre veke var det ein tydeleg prisskilnad mellom dei to nordlegaste prisområda i Noreg og dei tre prisområda i sør. Medan Nord- og...
Les mer
10 mars 2021

6,8 prosent større magasinfyllling enn normalen for årstida i Norgent

Fyllingsgraden framleis over medianen. Ved utgangen av veke 9 var fyllingsgraden i norske magasin 52,9 prosent, melder NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,2 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 46,1 prosent.  Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 62,1 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 35,1...
Les mer
10 mars 2021

Narvik blir Norges hydrogenhovedstad?

Utviklingsselskapet Teco 2030 planlegger å bygge en diger fabrikk for hydrogen-brenselceller i Narvik. De lover 500 arbeidsplasser. Selskapets planer i Norge ble lansert allerede i februar, men da planla de å bygge på Østlandet, melder NRK Nordland. Nå er planene flyttet nordover til Narvik. Billedtekst: Hydrogenfabrikken skal bygges i Narvik, der fabrikken vil bli etablert...
Les mer
08 mars 2021

TrønderEnergi kjøper Statkrafts eierandel i Roan Vindpark

TrønderEnergi og Stadtwerke München kjøper ut Statkraft fra Norges nest største vindkraftverk, Roan vindpark i Åfjord. Statkraft selger ut alle sine aksjer i Roan Vind Holding, til TrønderEnergi og Stadtwerke München, og går helt ut av eiersiden i Roan Vindpark. Avtalene ble signert fredag kveld. Roan Vindpark, med sine 71 vindturbiner, produserer rundt 884 GWh...
Les mer
03 mars 2021

6,7 prosent høyere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Mindre nedtapping av magasina. Ved utgangen av veke 8 var fyllingsgraden i norske magasin 55,1 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,0 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 48,4 prosent.  Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 64,8 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 39,4 prosent. Energiinnhald...
Les mer
03 mars 2021

Ved utgangen av 4. kvartal 2020 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 45,0 TWh

Av dette er 28,5 TWh bygget i Sverige og 16,6 TWh bygget i Norge. Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020, samt i Sveriges mål om ytterligere 18 TWh til 2030. Totalt er 15,1 TWh under bygging per 31. desember med planlagt idriftsettelsesdato innen...
Les mer
26 februar 2021

Norske kraftselskaper berørt av Solarwinds-hacking

Også norske kraftselskaper ble rammet av hackingen av det amerikanske selskapet Solarwinds i fjor. Et tosifret antall norske kraftselskaper ble rammet av hackingen i desember i fjor, skriver Dagens Næringsliv. Også de norske strømleverandørene var brukere av programvaren fra det amerikanske selskapet Solarwinds, som ble utsatt for et av de mest sofistikerte dataangrepene verden har sett....
Les mer
26 februar 2021

NVE har mottatt fjerde kontrollstasjonsoppdrag for elsertifikatsystemet

Elsertifikatsystemet går in i en ny fase når stoppdato trer i kraft i Sverige og Norge. Det er viktig å overvåke markedet i ordningen, derfor er Norge og Sverige enige om en ny kontrollstasjon, opplyser NVE.  I henhold til avtalen for det norsk-svenske elsertifikatsystemet skal det jevnlig utarbeides kontrollstasjoner. Innen rammene av en kontrollstasjon skal det gjennomføres felles...
Les mer
25 februar 2021

5,4 prosent høyere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Framleis nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 7 var fyllingsgraden i norske magasin 56,3 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 3,1 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 50,7 prosent.  Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 65,0 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 43,5...
Les mer
10 februar 2021

6,9 prosent høyere magasinfylling enn normalen for årrstida

Mindre nedtapping av magasina. Ved utgangen av veke 5 var fyllingsgraden i norske magasin 63,6 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 3,4 prosenteiningar. Fyllingsgraden er 3,5 prosenteiningar under den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020,opplyser NVE.  Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 71,9 prosent, mens Midt-Noreg (område 3) og Vest-Noreg (område 5)  hadde...
Les mer
03 februar 2021

Magasinfyllinga i Norge er 9,5 prosent lavere enn normalen for årstida

Stor nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 4 var fyllingsgraden i norske magasin 67,2 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 4,0 prosenteiningar. Fyllingsgraden er 2,0 prosenteiningar under den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020.  Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2018 er 55,7 prosent. Høgast magasinfylling hadde Sørvest- Noreg (område 2)...
Les mer
03 februar 2021

Kaldt vêr og lite vind

Eit stabilt høgtrykk over Norden gav lågare temperaturar og lite vind i førre veke. Det kalde vêret bidrog til høgare kraftforbruk i både Noreg og Norden. Sidan norsk produksjon auka meir enn forbruket, vart likevel Noreg nettoeksportør av kraft. Unormalt lite vindkraftproduksjon i Norden og høgare kraftforbruk bidrog til at Norden var nettoimportør av kraft...
Les mer