09 november 2018

Adm. direktør Oluf Ulseth slutter i Energi Norge

Oluf Ulseth vil etter avtale med styret slutte i Energi Norge, der han har vært administrerende direktør siden 2011. Styret har bedt Ulseth fortsette i stillingen ut året og bistå i prosessene med overgang til en ny administrerende direktør. Energi Norge er en av de større landsforeningene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), med om lag 280...
Les mer
08 november 2018

Vellykket gjennomføring av milepæl 10 i Elhub-prosjektet

Alle nettselskap har nå passert krav til datakvalitet og aktørgodkjenning ved milepæl 10 (M10) i Elhub-prosjektet, opplyser NVE. Dette er viktige aktiviteter som bidrar til å sikre at Elhub og alle brukerne av Elhub er tilstrekkelig forberedt til oppstart av systemet 18. februar 2019. Bransjen har gjort en strålende innsats for å bidra til at...
Les mer
06 november 2018

Rask utvikling i kraftsystemet øker behovet for koordinering og effektivitet

Økt elektrifisering for å nå klimamålene, digitalisering, økt behov for datalagring og forventninger om mer vindkraft er hoveddrivere i utviklingen av kraftsystemet fremover, sa konserndirektør Håkon Borgen i Statnett under Nasjonalt kraftsystemmøte. Av Informasjonsavdelinga, Statnett – Takket være de siste årenes nettinvesteringer, er det med dagens kapasitet mulig å bygge ut mye ny vindkraft, knytte...
Les mer
05 november 2018

Økt byggeaktivitet for vann- og vindkraftprosjekter

Tre store prosjekter bidro til at prosjekter under bygging kan summeres til 10,6 TWh etter tredje kvartal. Dette er 1,4 TWh høyere enn forrige kvartal. Av INformasjonssavdelinga, NVE Ny kraftproduksjon Eidsiva Vannkraft har startet bygging av vannkraftverket Tolga (205 GWh) i Tolga kommune. Anlegget forventes ferdigstilt innen høsten 2021. I Sogn og Fjordane har to...
Les mer
31 oktober 2018

Mørke skyer over markedene

Det er store bevegelser på børsene verden over. Etter flere måneder med stor optimisme i de fleste finansielle markeder ser markedet nå ut til å fokusere mer på de mørke skyene i horisonten. Av LOS Energy For dyrt? Korreksjonen i aksjemarkedet tyder på at markedsaktørene mener at selskapene har vært overpriset. Når det gjelder råvareprisene...
Les mer