08 oktober 2019

GE Expands SF6-free High-Voltage Product Portfolio to Help Cut Global Greenhouse Gas Emissions

GE is expanding its SF6-free portfolio to include all key high-voltage levels by 2025 GE’s Green Gas for Grid (g3) high-voltage products reduce global warming potential (GWP) by more than 99%, while offering proven technical performance Since 2017, installation of more than 386,000 tons of CO2 equivalent have been avoided on the grid as a result of GE’s g3 high-voltage products
02 oktober 2019

Tysk vindkraft dreper 1200 tonn insekter årlig

De døde insektene som klistrer seg til vindturbinene fører til store energitap. Dette ble utgangspunktet for en omfattende tysk studie, skriver NRK på sine nettsider. Allerede tilbake i 2001 fant forskere ut at aerodynamikken på en vindturbin kan hemmes så sterkt av døde insekter på rotorbladene at energiproduksjonen reduseres med inntil 50 prosent. Så mange...
Les mer
30 september 2019

Vindanlegg ble tre ganger større enn oppgitt

Egersund vindkraftanlegg berører tre ganger så store arealer som angitt på forhånd, ifølge Rogaland fylkeskommune. Utbyggeren og NVE mener det kan forklares, skriver Dagens Næringliv. Egersund vindkraftanlegg med 33 store vindturbiner var et av landets største vindkraftanlegg da det kom i drift i fjor. De fysiske inngrepene i det kuperte terrenget har vakt såpass oppsikt...
Les mer
27 september 2019

EU-land fortsatt uenige om klimaretning

Tirsdag mødtes EU’s energiministre for at debattere energisektorens bidrag til klimaindsatsen. Mens Frankrig, Bulgarien og Grækenland hævede sine mål for vedvarende energi, så vil Polen ikke ændre på sine nationale målsætninger for at EU samlet når sin 2030-målsætning. Av Informationsavdelingen, Dansk Energi Senest 31. december 2019 skal alle EU-lande have fremlagt en national energi- og...
Les mer
26 september 2019

Normal magasinfylling i Norge for årstida

Noko mindre auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 38 var fyllinga i norske magasin 82,7 prosent. Det er 0,7 prosent mindre enn normalen for årstida i Norge. Magasinfyllinga auka med 1,1 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 83,5 prosent. Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 74,5 prosent, medan...
Les mer
20 september 2019

Equinor satser 50 milliarder på vindkraft til havs utenfor Storbritannia

Vindkraftprosjektet som Equinor skal bli med på i Storbritannia, har investeringsanslag på over 100 milliarder kroner og skal forsyne 4,5 millioner mennesker med strøm Equinor og partneren SSE, et energiselskap som er børsnotert i Storbritannia og Irland, skal i gang med i tre prosjekter i Doggerbank området i Nordsjøen. Investeringene i perioden 2020 til 2026...
Les mer