26 juli 2018

Sommertørke i Norge

Det er ingen store endringer i tørkesituasjonen den siste uka. Grunnvannstand og vannstanden i elvene synker fortsatt. Årsaken til denne tørken er den nedbørfattige våren og lange perioder med svært høye temperaturer som gir stor fordampning. De siste periodene med tørke i Sør-Norge var 2010 (kun Agder og Rogaland), 2006, 2002-03 og 1995-96, opplyser NVE....
Les mer
24 juli 2018

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene, og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.
23 juli 2018

Powel er partner i stort EU-prosjekt – skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som «Smart City» fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Av Powel EUs...
Les mer