25 november 2019

Ved utgangen av 3. kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 31,2 TWh

Av dette er 21,6 TWh bygget i Sverige og 9,5 TWh bygget i Norge. Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020. Totalt er 22,5 TWh under bygging per oktober 2019, hvorav 13 TWh i Sverige og 9,6 TWh i Norge. Utover dette er 3,7 TWh investeringsbesluttet i Sverige ifølge kartleggingen som Energimyndigheten gjennomførte per oktober 2019.
24 november 2019

Inntekter fra norsk vind sendes til en skattefri øy i Karibien

I flere generasjoner har vannkraft og oljeutvinning betalt for norske skoler, sykehus og veier. Det har strenge lover og høye skatter sørget for. Men de samme reglene gjelder ikke for vindkraft. Tellenes vindpark i Rogaland er landets nest største.  De utenlandske eierne betaler minimalt med skatt i Norge, i praksis bare eiendomsskatt til vertskommunen, men flytter...
Les mer
19 november 2019

Guide til årets juleøl 2019 – 23. årgang

KraftNytt.no har testet årets juleøl. Nedenfor finner du vår guide til årets juleøl, 23. årgang. Mye av det sterke ølet imponerer i smak og aroma. Ølets renessanse er nå for alvor kommet til Norge. Flere av produktene fra de nye og mindre håndsverksbryggeriene imponerer i kvalitet og kompleksitet, og de etablerte bryggeriene svarer med solide kvalitets-ølversjoner. I år og de siste par årene har juleøl har vært bedre og mer variert enn noen gang. Alt ligger til rette for nok en riktig god jul for ølhunder.
19 november 2019

Høring om mer lik nettleie

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet utredet virkemidler for utjevning av nettleie. Vurderingen er at en eventuell utjevningsordning bør utformes som et tilskudd til å redusere nettleien for kundene med høyest nettleie. Utredningen sendes nå på høring. Av  Informasjonsavdelinga, NVE – Virkemiddelbruken bør tilpasses omfanget av problemet. Det...
Les mer
19 november 2019

Hege Brende slutter i HydroCen og Norsk vannkraftsenter

Hege Brende slutter i stillingen som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter. Fra begynnelsen av februar blir Brende en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU). HydroCen er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) som forsker på vannkraft. NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning...
Les mer
06 november 2019

4,6 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Nedgang i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 44 var fyllinga i norske magasin 80,0 prosent. Magasinfyllinga gikk ned med 1,3 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 84,6 prosent. Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 66,9 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 88,5 prosent. Energiinnhald og fyllingsgrad i...
Les mer
01 november 2019

Acer: Fra i dag gjelder EU-lover om elektrisk energi og gass i Norge

Fra 1. november gjelder EUs lover i deres «tredje energimarkedspakke» som norske lover for kraft og gass. Via omveier får energibyrået Acer myndighet i Norge, skriver ABC Nyheter. Regjeringen gjennomførte fra og med 1. november de nødvendige forskriftene for å gjøre EU-lover for elektrisk energi og gass gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen. Det betyr blant...
Les mer
01 november 2019

Over 170 ordførere ber rikspolitikerne skrote vannkraftforslag

Regjeringens kraftskatteutvalg har sviktet oppdraget sitt, og forslagene deres må skrotes, krever 171 ordførere, skriver NTB. Partiene på Stortinget fikk overlevert oppropet torsdag. – Dettte må kunne kalles et massivt ordførerkrav, mener Torfinn Opheim, leder av Landssammenslutningen av vasskraftkommuner (LVK). Mange av ordførerne som har undertegnet oppropet er med i LVK, men også andre distriktksordførere...
Les mer
31 oktober 2019

TrønderEnergi Nett og NTE Nett blir Tensio

Fra og med 1. november skifter TrønderEnergi Nett og NTE Nett navn til Tensio. TrønderEnergi, NTE og KLP etablerte før sommeren et felles nettkonsern i Trøndelag. Formålet er å utvikle et selskap med nødvendig utviklingsevne, høy leveringssikkerhet og en konkurransedyktig nettleie. Selskapet, som nå har fått navnet Tensio, har ansvaret for strømforsyningen til 250 000...
Les mer