Nyhetsartikkel

24 november 2021

Derfor er strømprisen rekordhøy

I høst har strømprisen i Sør-Norge vært rekordhøy. Det er det flere årsaker til, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Strømprisene er unormalt høye. Foto: NVE

Sammenligner vi kraftprisen med tidligere år er den historisk høy. Det er spesielt sør i Norge at kraftprisen er høy, og langt høyere enn det vi har hatt tidligere år. I Midt- og Norge-Norge har kraftprisen tidvis vært høy, men betydelig lavere enn i det sørlige Norge.

Lavere fyllingsgrad

Kraftprisen påvirkes av flere forhold. En viktig årsak til de høye prisene er at vi i Norge har lavere fyllingsgrad i magasinene enn normalt for årstiden. Det gjelder særlig på Vestlandet, der sommeren og høsten hittil har vært uvanlig tørr.

Europa påvirker prisen

For det andre påvirkes norske kraftpriser av kraftprisene i landene rundt oss. I år har det vært høye kraftpriser i store deler av Europa, blant annet på grunn av økte priser på gass, kull og CO2-utslipp. Siden gass- og kullkraft fortsatt er de dominerende teknologier i store deler av Europa, trekker dette kraftprisene opp. Gjennom utenlandsforbindelser påvirkes kraftprisen i Norge av disse forholdene.

Kommentarer

kommentarer