04 juni 2019

ESA vil vurdere konsesjonssystemet i Norge – vil sikre utlendinger tilgang

Eftas overvåkingsorgan Esa har stilt Olje- og energidepartementet en rekke spørsmål for å sikre seg at det norske konsesjonssystemet for vannkraft ikke diskriminerer utlendinger. Lengden på konsesjonene og transparensen i systemet er viktige temaer de tar opp i brevet, skriver Elektroteknikk. Senterpartiets stortingsrepresentant Wilfred Nordlund, som sitter i Kommunal- og forvaltningskomiteen, har nå sendt et...
Les mer
04 juni 2019

0-utslipp fra E-CO i 2018

De begrensede utslippene fra E-CO Energis drift og vedlikehold av vannkraftverkene kompenseres i sin helhet ved kjøp av CO2-kvoter som slettes, slik at de totale utslippene fra virksomheten er 0. Av Informasjonsavdelinga E-CO Energi Foto: Eidsfossen, inntaksdam i Nedre Otta-utbyggingen. 100 prosent av E-CO Energis kraftproduksjon kommer fra fornybar vannkraft. En av fordelene ved vannkraft...
Les mer
03 juni 2019

Stormfullt kraftmarked – men liten prisendring

På kort sikt ser påfyllet av vann, og mye vindkraft ut til å prege kraftmarkedet, mens de politiske og økonomiske nyhetene har potensiale til å styre de mer langsiktige prisene. Kraftkommentar ved Entelios Politiske vibrasjoner, handelskrigen mellom USA og Kina, og produksjonen av fornybar energi preger strømprisene denne uken. Omstendighetene gir noe nedgang i spotprisen, ellers...
Les mer
27 mai 2019

E-CO Energi og Cognite skal digitalisere vannkraftverk

E-CO Energi og Cognite har inngått et strategisk samarbeid for å ta et nytt steg i digitaliseringen av vannkraftverkene. Nes kraftverk i Hallingdal er valgt som pilot. Prosjektet skal bidra til kostnadsreduksjoner og optimalisering av drift og vedlikehold. Av Informasjonsavdelinga E-CO Energi E-CO Energi har i lengre tid arbeidet med å hente ut sensordata på...
Les mer
26 mai 2019

Mørke skyer trekker strømprisen ned

Værvarselet ser mørkt ut, det gjør også verdensøkonomien. Kombinasjonen gjør at markedet forventer lavere strømpriser. Meteorologene forventer en periode med godt over normalt med nedbør over Norden. Dette vil gi et solid påfyll i ressurssituasjonen i Norden. Økonomene ser mørkt på fremtiden til verdensøkonomien, noe som er med å dra ned priser på råvarer og...
Les mer
25 mai 2019

17 prosent høyere strømpriser i årets tre første måneder

55,2 øre per kWh er gjennomsnittsprisen på elektrisitet for husholdninger, eksklusiv avgifter og nettleie, cciser Elektrisitetsstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå. Det er 17 prosent høyere enn i de tilsvarende månedene i 2018.   Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh 1. kvartal 2019 Endring i prosent Øre/kWh Siste 3 md. Siste 12 md. 1Nye fastpriskontrakter er inngått i...
Les mer
24 mai 2019

Ved utgangen av første kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 28,2 TWh.

Av dette er 19,9 TWh bygget i Sverige og 8,3 TWh bygget i Norge. Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020. Totalt er 22,3 TWh under bygging per april 2019, hvorav 12,9 TWh i Sverige og 9,5 TWh i Norge. Utover dette er 1,4 TWh investeringsbesluttet i Sverige ifølge kartleggingen som Energimyndigheten gjennomførte per april. januar 2019.