30 september 2019

Vindanlegg ble tre ganger større enn oppgitt

Egersund vindkraftanlegg berører tre ganger så store arealer som angitt på forhånd, ifølge Rogaland fylkeskommune. Utbyggeren og NVE mener det kan forklares, skriver Dagens Næringliv. Egersund vindkraftanlegg med 33 store vindturbiner var et av landets største vindkraftanlegg da det kom i drift i fjor. De fysiske inngrepene i det kuperte terrenget har vakt såpass oppsikt...
Les mer
27 september 2019

EU-land fortsatt uenige om klimaretning

Tirsdag mødtes EU’s energiministre for at debattere energisektorens bidrag til klimaindsatsen. Mens Frankrig, Bulgarien og Grækenland hævede sine mål for vedvarende energi, så vil Polen ikke ændre på sine nationale målsætninger for at EU samlet når sin 2030-målsætning. Av Informationsavdelingen, Dansk Energi Senest 31. december 2019 skal alle EU-lande have fremlagt en national energi- og...
Les mer
26 september 2019

Normal magasinfylling i Norge for årstida

Noko mindre auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 38 var fyllinga i norske magasin 82,7 prosent. Det er 0,7 prosent mindre enn normalen for årstida i Norge. Magasinfyllinga auka med 1,1 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 83,5 prosent. Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 74,5 prosent, medan...
Les mer
20 september 2019

Equinor satser 50 milliarder på vindkraft til havs utenfor Storbritannia

Vindkraftprosjektet som Equinor skal bli med på i Storbritannia, har investeringsanslag på over 100 milliarder kroner og skal forsyne 4,5 millioner mennesker med strøm Equinor og partneren SSE, et energiselskap som er børsnotert i Storbritannia og Irland, skal i gang med i tre prosjekter i Doggerbank området i Nordsjøen. Investeringene i perioden 2020 til 2026...
Les mer
06 september 2019

München og TrønderEnergi fortsetter vindkraftutbyggingen på Frøya

Vindkraftmotstandernes håp på Frøya brast torsdag ettermiddag, skriver ABC Nyheter. Et forsøk på å kjøpe ut selskapene som står bak den omstridte utbyggingen av vindkraft på Frøya i Trøndelag, har ikke lyktes. Det går fram av en pressemelding fra Frøya kommune torsdag ettermiddag, fire dager før kommunevalget som på Frøya i stor grad dreier seg...
Les mer
02 september 2019

Den samlede støttepulje til landvindmøller og solcelleparker skæres voldsomt i det teknologineutrale udbud, som åbnes fredag, skriver Dansk Energi. Av Informasjonsavdelingen, Dansk Energi I 2018 leverede aktørerne projekter til langt under loftet for støtteprisen, og branchen er derfor forundrede over beslutningen. Man forringer desværre vilkårene helt uden varsel, lyder det fra Dansk Energi. Egentlig var...
Les mer
29 august 2019

Overtredelsesgebyr for arbeid uten godkjent detaljplan

NVE har ilagt TrønderEnergi Nett AS et overtredelsesgebyr på kr 250 000 for brudd på energiloven. Av Informasjonsavdelinga, Norges vassdrags- og energidirektorat TrønderEnergi Nett AS har anleggskonsesjon til å bygge en ca. 42 km ny 132 kV ledning fra Fillan transformatorstasjon i Hitra kommune til Snilldal transformatorstasjon i Snillfjord kommune. I juni 2018 oppdaget NVE...
Les mer