04 juni 2018

Overtredelsesgebyr til Dalane Vind AS

NVE har ilagt Dalane Vind AS et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner for brudd på bestemmelser fastsatt i godkjente planer i forbindelse med etableringa av Svåheia vindkraftverk i Eigersund kommune, Rogaland fylke. Dalane Vind AS har benyttet forsøplede masser fra avfallsanlegg til istandsettelse av vei og etablert et massetak uten nødvendig godkjennelse. Ulovlig etablert massetak. Fra...
Les mer
04 juni 2018

Kommissionen vill minska utsläppen från tung trafik

 – flytande naturgas och biogas avgörande för att nå utsläppsmålen Europeiska kommissionen föreslår utsläppsbegränsningar för tunga fordon. Den utvidgade infrastrukturen för flytande naturgas möjliggör betydande utsläppsminskningar inom tung trafik på ett kostnadseffektivt sätt. Flytande naturgas och flytande biogas är bränslen som kan användas för att omedelbart uppnå de mål som kommissionen har satt upp. Enligt...
Les mer
01 juni 2018

Peikko leverer rock foundations til Sørfjord vindpark

Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS, har mottatt en betydelig ordre fra Sørfjord Vindpark AS for leveranse av rock anchor foundation technology, til vindparken som er under bygging ved Kjøpsvik i Nordland. Sørfjord Vindpark AS er heleid av Fortum, som er ledende innen ren energi og tilbyr sine kunder elektrisitet, varme og kjøling, samt andre...
Les mer
01 juni 2018

Grøn strøm åbner for massiv elektrificering

Med generalsekretær Kristian Ruby som topchef justerer Eurelectric i Bruxelles kursen i en grønnere og mere konstruktiv retning. Kursskiftet sker på samme tid, som EU’s institutioner skal blive enige om rammerne for energi- og klimapolitikken frem mod 2030, skriver Dansk Energi på sine nettsider. Kulkraft har tabt slaget i Europa, der nu primært sætter euro...
Les mer
31 mai 2018

ABB utruster avansert, energieffektivt servicefartøy til verdens største offshore vindpark

ABB i Norge skal for andre gang levere hybridteknologi med integrert batterilagring og omfattende løsninger for effektiv og sikker drift av et slikt fartøy til det franske rederiet Louis Dreyfus Armateurs (LDA). Annen video youtube.com/abbnorge LDA utvider flåten med et 83 meters servicefartøy med en rekke ABB-løsninger, blant annet prisvinnende Onboard DC GridTM, et likestrøms...
Les mer
31 mai 2018

Plattform for vekst i nye markeder

Energimarkedene er i dyptgripende endring som følge av endringer i politiske rammebetingelser, raske teknologiforbedringer i produksjon av fornybar energi og digitalisering av hele verdikjeden. Tiden er inne for å rigge Skagerak Energi for nye vekst- og forretningsmuligheter. Av Informasjonsavdelingen, Skagerak Energi Dere har solgt dere ned i både Skagerak Elektro og Skagerak Naturgass og nå...
Les mer
31 mai 2018

Slutspil om nye direktiver for VE og energieffektivitet

Efter flere års forberedelse i EU-Kommissionen, et års interne forhandlinger i EU’s ministerråd og Europa-Parlamentet – samt knap et halvt års forhandlinger på tværs, er vi på nippet til at kunne byde to nye energidirektiver velkommen. Onsdag forsøger medlemslandene og Europa-Parlamentet at lande en endelig aftale om et nyt energieffektivitetsdirektiv. Og torsdag gælder det direktivet...
Les mer