10 februar 2021

6,9 prosent høyere magasinfylling enn normalen for årrstida

Mindre nedtapping av magasina. Ved utgangen av veke 5 var fyllingsgraden i norske magasin 63,6 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 3,4 prosenteiningar. Fyllingsgraden er 3,5 prosenteiningar under den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020,opplyser NVE.  Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 71,9 prosent, mens Midt-Noreg (område 3) og Vest-Noreg (område 5)  hadde...
Les mer
03 februar 2021

Magasinfyllinga i Norge er 9,5 prosent lavere enn normalen for årstida

Stor nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 4 var fyllingsgraden i norske magasin 67,2 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 4,0 prosenteiningar. Fyllingsgraden er 2,0 prosenteiningar under den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020.  Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2018 er 55,7 prosent. Høgast magasinfylling hadde Sørvest- Noreg (område 2)...
Les mer
03 februar 2021

Kaldt vêr og lite vind

Eit stabilt høgtrykk over Norden gav lågare temperaturar og lite vind i førre veke. Det kalde vêret bidrog til høgare kraftforbruk i både Noreg og Norden. Sidan norsk produksjon auka meir enn forbruket, vart likevel Noreg nettoeksportør av kraft. Unormalt lite vindkraftproduksjon i Norden og høgare kraftforbruk bidrog til at Norden var nettoimportør av kraft...
Les mer
02 februar 2021

Gigantallianse ber staten sette fart på norsk havvind: – Det haster

Flere av landets tyngste selskaper ber staten sette fart på norsk havvind, inkludert Equinor, Statkraft og Aker. De ønsker blant annet subsidier for å utløse 500 megawatt flytende havvind i Utsira-området innen 2030. Tirsdag legger en bred havvindallianse frem sine anbefalinger for olje- og energiminister Tina Bru (H). Alliansen består av NHO, Equinor, Kjell Inge...
Les mer
27 januar 2021

Magasinfyllinga er ikke lenger rekordhøy

Framleis nedtapping av magasina. Ved utgangen av veke 3 var fyllingsgraden i norske magasin 71,6 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,7 prosenteiningar. Fyllingsgraden er 0,9 prosenteiningar under den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020, opplyser NVE.  Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 79,4 prosent, mens Midt-Noreg (område 3)  hadde lågast fylling med...
Les mer
27 januar 2021

Mildare vêr og lågare kraftprisar

I veke 3 gjekk temperaturane opp og låg over normalen i heile Noreg, med unntak av Nord-Noreg, som fekk kaldare vêr. Dette bidrog til ein reduksjon i straumforbruket. Den gjennomsnittlege norske kraftprisen var på 39,9 øre/kWh denne veka, ein nedgang på 22 prosent samanlikna med veka før, rapporterar NVE Kraftprisane i Sør-, Aust-, og Vest-Noreg...
Les mer
22 januar 2021

Historisk høy magasinfylling og lav kraftpris i 2020

2020 var et uvanlig år på mange måter, også for kraftsystemet. Det var både mer nedbør og tilsig enn normalt, historisk fulle vannmagasiner, produksjonsrekord, mer nettoeksport enn noen gang og rekordlav kraftpris.   Fulle vannmagasiner  Mye nedbør mot slutten av 2019 og gjennom hele 2020 resulterte i store snømengder i fjellområder i hele landet. Det bidro til at fyllingsgraden i Norge lå over normalen.   -Med rekordmye snø i fjellet som smeltet gjennom sommeren, ble de norske...
Les mer
21 januar 2021

Nøyaktig fem år etter oppstarten forbereder solcelleselskapet Otovo børsnotering

Otovo mener det er på vei mot å bli den ledende aktøren i det raskt voksende europeiske solmarkedet. I en melding kommer det frem at selskapet forbereder notering på markedsplassen Euronext Growth, som hører til Oslo Børs, innen ett år. Meglerhuset Arctic Securities er hyret inn for å bistå i noteringsprosessen, skriver DN. Fra før...
Les mer
20 januar 2021

6,7 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Framleis sterkare nedtapping av magasina. Ved utgangen av veke 2 var fyllingsgraden i norske magasin 74,6 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 3,6 prosenteiningar. Fyllingsgraden er 1,0 prosenteiningar under den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020, opplyser NVE.  Høgast magasinfylling hadde Sørvest- Noreg (område 2) med 81,8 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast...
Les mer
14 januar 2021

NVE gir Eidefoss Nett løyve til å oppretthalde kraftleidninga mellom Tolstadåsen og Vågåmo

Det vart i 2015 satt vilkår om å rive kraftleidninga som går gjennom Vågå og Sel. NVE har no gjeve Eidefoss Nett løyve til å behalde den, mellom anna av omsyn til forsyningstryggleiken i området. I konsesjon til tilknyting av Nedre Otta kraftverk, gjeve i kongeleg resolusjon 4. november 2015, vert det sett vilkår om...
Les mer
13 januar 2021

9,4 prosent høyere magasin enn gjennomsnittet for årstida

Større nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 1 var fyllingsgraden i norske magasin 78,5 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 3,7 prosenteiningar. Fyllingsgraden er 0,3 prosenteiningar under den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020. Og 9,4 prosent høyere enn gjenomsnittet for årstida. Høgast magasinfylling hadde Sørvest- Noreg (område 2) med 85,2 prosent, mens Vest-Noreg...
Les mer
11 januar 2021

9 prosent høyere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Sterkare nedtapping av magasina. Ved utgangen av veke 53 var fyllingsgraden i norske magasin 82,3 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,9 prosenteiningar.   Høgast magasinfylling hadde Sørvest- Noreg (område 2) med 88,6 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 77,0 prosent. Den gjennomsnittelige magasinfyllinga i uke 53 er 67,9 prosent. Energiinnhald og fyllingsgrad...
Les mer
11 januar 2021

Vindkraftutbygging til Høyesteretts storkammer

Landets øverste domstol vil behandle ankene i striden mellom vindkraftutbyggere og reineiere på Fosenhalvøya i storkammer. Storkammer brukes når saken er spesielt viktig og innebærer at 11 av Høyesteretts 20 dommere skal behandle den. Frostating lagmannsrett tilkjente reineierne nesten 90 millioner kroner i erstatning for tapte beiteområder på grunn av vindkraftutbyggingen på Fosen i Trøndelag....
Les mer
13 desember 2020

Guide til årets juleøl 2020 – 24. årgang

KraftNytt.no har testet årets juleøl. Nedenfor finner du vår guide til årets juleøl, 23. årgang. Mye av det sterke ølet imponerer i smak og aroma. Ølets renessanse er nå for alvor kommet til Norge. Flere av produktene fra de nye og mindre håndsverksbryggeriene imponerer i kvalitet og kompleksitet, og de etablerte bryggeriene svarer med solide kvalitets-ølversjoner. I år og de siste par årene har juleøl har vært bedre og mer variert enn noen gang. Alt ligger til rette for nok en riktig god jul for ølhunder.
02 desember 2020

Lavere magasinfylling – stor produksjon

Nedgang i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 48 var fyllingsgraden i norske magasin 94,6 prosent, opplyser Norges vassdrags- og energiverk (NVE). Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,1 prosenteiningar.  Fyllingsgraden er framleis den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2000-2019.  Høgast magasinfylling hadde Sørvest- Noreg (område 2) med 97,9 prosent, mens Nord-Noreg (område 4) hadde lågast...
Les mer
02 desember 2020

Høgaste kraftproduksjonen hittil i år

Høgaste kraftproduksjonen hittil i år  Kaldare vêr bidrog til ein auke i kraftforbruket i Noreg førre veke. Saman med ei halvering av vindkraftproduksjonen i Norden frå veka før og særs høg magasinfylling bidrog dette til ein betrakteleg auke i den norske vasskraftproduksjonen, opplyser Norges vassdrags- og erngiverk (NVE). Den samla norske kraftproduksjonen i veke 48...
Les mer
25 november 2020

Ved utgangen av 3. kvartal 2020 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 41,5 TWh

Av dette er 28,0 TWh bygget i Sverige og 13,5 TWh bygget i Norge, opplyser Norges vassdrags- og energiverk (NVE). Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020, samt i Sveriges mål om ytterligere 18 TWh til 2030. Totalt er 15,9 TWh under bygging per...
Les mer