19 juli 2018

Høyere kraftpriser og lavere produksjon

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 1428 millioner kroner i andre kvartal. Dette var en nedgang på 621 millioner kroner fra tilsvarende periode i 2017. Kvartalets resultat etter skatt endte på 271 millioner kroner. Nedgangen var drevet av urealiserte verdiendringer i Markedsoperasjoner, delvis som følge av endret verdsettelsesmetode. Vesentlig lavere norsk vannkraftproduksjon ble motvirket av...
Les mer
14 juli 2018

Norsk datasenter Europas grønneste med kraftløsninger fra ABB

Med ABB-teknologi planlegger Lefdal Mine Datasenter å bli Europas største, men med lavest miljø- og klimafotavtrykk. Lefdal Mine Datacenter er bygd 150 meter inne i en tidligere gruve mellom Måløy og Nordfjordeid. Den seks etasjers høye fjellhallen som huser datasenteret setter ny standard for bransjen, skriver ABB i en pressemelding. Det omfattende datasenteret drives utelukkende...
Les mer
11 juli 2018

Strømprisene 33 prosent høyere

Kraftprisene i Norge lå i snitt 33 prosent høyere i år, sammenlignet med andre kvartal 2017. Lite nedbør er hovedårsaken til prisoppgangen. Prisen på kull, gass og CO2-utslipp har også økt, og det gjør at eventuell import av kraft blir dyrere for norske strømkunder, skriver NVE i rapporten Kraftsituasjonen. Andre kvartal 2018.. – Økningen i...
Les mer