13 september 2018

Fra storm til orkan i kraftmarkedet

Stor usikkerhet blant aktørene i markedet er årsaken til de store bevegelsene vi har sett i kraftmarkedet den siste tiden. Store variasjoner i værprognoser, samt store bevegelser i råvaremarkedene gjør at aktørene på kraftmarkedet er usikre på hvilket prisnivå som er riktig. Av LOS Energy Høye priser i råvaremarkedene Etter lengre tid med kontinuerlig oppgang...
Les mer
06 september 2018

En ny æra for produksjonsplanlegging med ulike energikilder

Kraftprodusenter som benytter seg av Powels nye Multi Asset Optimering kan se frem til økt effektivitet og inntjening. Den nye løsningen bidrar til bedre utnyttelse av grønn energi i produksjonen ved hjelp av reell optimering av produksjon i et system med termisk, vann, vind og sol som energikilder. Av Informasjonsavdelingen, Powel as Det grønne skiftet...
Les mer
05 september 2018

Netselskaber går i dialog med kommuner om gæsteprincippet

Elnetselskaber og andre ejere af vigtig ledningsinfrastruktur efterlyser ensartede rammer for placering og eventuel flytning af tekniske anlæg, der ligger som gæst på private og offentlige grunde. Mange lokale tvister får Dansk Energi til at søge dialog med bl.a. med KL, der repræsenterer de kommunale grundejere. Af Informaionsafdelingen, Dansk Energi I alle større danske byer...
Les mer
04 september 2018

Strømprisen fortsetter oppover

Etter et par uker med en liten dipp i spotprisen under € 50, spratt spotprisen opp igjen sist uke, slik markedet hadde forventet. Markedet forventer nå priser på over € 50 ut året, og faktisk helt frem til våren. Fremtidsprisene løfter seg også kraftig. Av LOS Energy Nordiske priser jevnes ut med europeiske priser. Årsaken...
Les mer
04 september 2018

Akershus Energi fikk et overskudd på 90 millioner i første halvår 2018

Konsernresultat for Akershus Energi etter skatt 1. halvår 2018 var 90 millioner kroner, mot 72 millioner (korrigert for vesentlig engangseffekt TS-andel OS-IX på 19 millioner kroner) for samme periode 2017. Konsernet hadde 1. halvår 2018 en negativ kontantstrøm fra drift på 66 millioner kroner etter betalte skatter på 210 millioner kroner samt innbetalt sikkerhetsstillelse på...
Les mer
03 september 2018

Fleksibelt forbruk bidrar til stabilitet og verdiskapning i det nordiske kraftsystemet

Når det nordiske kraftsystemet får stadig større andel fornybar kraft og vi utveksler mer energi med omverdenen, blir det mer krevende å opprettholde stabiliteten i systemet. Ett nytt pilotprosjekt fra Statnett viser hvordan også kraftforbrukere kan bidra til å sikre stabil kraftforsyning. Av Informasjonsavdelinga, Statnett I perioder med høy import fra andre områder og med...
Les mer