12 april 2019

Trønderenergi stanser vindprosjekt på Frøya

Trønderenergi må stanse det omstridte vindprosjektet til en halv milliard kroner etter et vedtak i Frøya kommunestyre. Utbyggeren mener vedtaket er ugyldig. Torsdag stemte formannskapet i Frøya kommune for et vedtak som vil gi en midlertidig stans for den omstridte vindkraftutbyggingen i kommunen. Utbyggeren Trønderenergi mister dermed dispensasjonen de har fått fra kommunen for utbygging...
Les mer
12 april 2019

Støtter lynladere i Finnmark

Enova lanserer nå en konkurranse om områdeutbygginger av ladeinfrastruktur for elbil. I første utlysingsrunde vil Enova støtte en kombinasjon av hurtigladere og lynladere i Finnmark og Nord-Troms. – Elbilen må bli et reelt alternativ for flere, både for husholdninger og bedrifter, og for mange spiller tilgang på hurtiglading en viktig rolle. Med dette støttetilbudet skal...
Les mer
10 april 2019

Store verdier i bedre utnyttelse av infrastrukturen for strøm

Ved å legge inn mer detaljert informasjon om ledningsnett og kraftproduksjon i automatiserte beregninger av hvor mye strøm som kan handles mellom ulike områder, blir kraftsystemet bedre utnyttet. Slik flytbasert markedskobling tar høyde for fysikken i kraftsystemet og gir en sikrere og mer effektiv drift. Dette er ett av flere eksempler på verdiskaping i utvikling av systemdrifts- og markedsløsninger gitt i en ny Statnett-rapport.
07 april 2019

Nyheter gratis

KraftNytt.nos nyhetstjeneste for abonnenter ble lagt ned sommeren 2017 etter nesten 21 år. Samtidig ble de siste to årenes nyheter for abonnenter gjort åpne for alle. Vi vil nå ikke lenger legge ut nyheter i delen som er merket Abonnenter. Vi vil fortsatt legge ut noen nyheter daglig under Nyheter gratis til våre mange trofaste...
Les mer
02 april 2019

NVE vedtar tvangsmulkt for 87 nettselskap for manglende daglig rapportering av måleverdier til Elhub

NVE har vedtatt tvangsmulkt for nettselskap som ikke har etterlevd krav til daglig rapportering av måleverdier til Elhub. Tvangsmulktene, som er fra 1000 kroner til 5 000 kroner, vil ilegges for hver dag nettselskapene ikke etterlever krav til daglig rapportering i perioden fra 26. april 2019 til 31. mai 2019. -Nettselskapene viser at de kan...
Les mer