Nyhetsartikkel

05 januar 2022

12,5 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 52 var fyllingsgrada i norske magasin 56,0 prosent

Sysendammen/Sysenvatnet

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,6 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 68,5 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 70,1 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 49,6 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 52, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kilde: NVE

Kommentarer

kommentarer