10 februar 2022

Kaldt vêr og lågare vindkraftproduksjon i Norden

Lågare temperaturar over heile landet bidrog til ein auke i norsk kraftforbruk på 7 prosent samanlikna med veka før. Norsk kraftproduksjon auka med 6 prosent som følgje av auka vasskraftproduksjon. Vindkraftproduksjonen gjekk ned i heile Norden førre veke, og stod for 18 prosent av total nordisk kraftproduksjon, mot 25 prosent veka før. Førebels tal viser...
Les mer
20 januar 2022

13,5 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Mindre nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 2 var fyllingsgrada i norske magasin 51,9 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,1 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2002-2021 er 65,4 prosent, opplyser NVE. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 65,5 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 45,2 prosent.  Energiinnhald...
Les mer
20 januar 2022

Mykje vind og lågare kraftprisar i Norden

Førebelse tal viser at vindkraftproduksjonen i  Norden var den høgaste over ei veke nokon sinne førre veke. Vindkraftproduksjonen var på om lag 2,5 TWh, og stod for 25 prosent av den nordiske kraftproduksjonen for veka. Mildare vêr i Norden bidrog til lågare forbruk samanlikna med veka før. Saman med mykje vind bidrog dette til lågare...
Les mer
13 januar 2022

14 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Framleis nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 1 var fyllingsgrada i norske magasin 53,3 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,6 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2002-2021 er 67,3 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 67,2 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 46,9 prosent.  Energiinnhald og fyllingsgrad...
Les mer
13 januar 2022

Nettoeksport og lågare kraftprisar i nord

Kaldt vêr og ferieslutt bidrog til ein auke i norsk kraftforbruk i veke 1. Etter ei veke med låg vasskraftproduksjon grunna høg import frå kontinentet, auka også kraftproduksjonen førre veke, og Noreg var nettoeksportør av kraft i veke 1, skriv NVE i kraftsituasjonsrapporten for veke 1.   Høg vindkraftproduksjon i dei nordlege prisområda i Noreg...
Les mer
05 januar 2022

12,5 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 52 var fyllingsgrada i norske magasin 56,0 prosent Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,6 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 68,5 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 70,1 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 49,6 prosent.  Energiinnhald og fyllingsgrad i...
Les mer
29 desember 2021

Magasinfyllinga i Norge er 12,8 prosent lavere enn normalen for årstida

Nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 51 var fyllingsgrada i norske magasin 57,9 prosent, oppgir NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,7 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 70,7 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 72,8 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 50,6 prosent.  Energiinnhald og...
Les mer
15 desember 2021

13,6 prosent lågare magasinfylling i Norge enn normalen for årstida

Framleis nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 48 var fyllingsgrada i norske magasin 62,2 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 3,3 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 75,8 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 75,8 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 55,3 prosent.  Energiinnhald og fyllingsgrad...
Les mer
09 desember 2021

12,6 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida

Nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 48 var fyllingsgrada i norske magasin 65,8 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 3,1 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 78,4 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 78,1 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 58,7 prosent.  Energiinnhald og...
Les mer
05 desember 2021

Guide til årets juleøl 2021 – 25. årgang: Juleøl i butikken

Les gjerne Guiden på mobilen. Nedenfor er vår vurdering av øl som kan kjøpes i butikken. Dette ølet er i klasse D med inntil 4,7 volumprosent alkohol: Vår favoritt i år er: Fairytale of RørosRøros BryggeriKlasse D – 4,7 volumprosent alkohol En mørk bronsjefarget ale med nydelig, hvitt,  stort skum som legges seg som nyddelige Brüssel-kniplinger...
Les mer
03 desember 2021

Juleølguiden 2021 – 25. årgang: De sterkeste juleølene

Les gjerne Julølguiden på mobilen. Årets beste blant de sterkeste juleølene: Aass Vellagret JuleølKlasse F – 9,0  volumprosent alkohol  Aass Juleøl Premium er blant vår gamle favoritter. I 2009 slo vårt eldste bryggeri til med en nydelig kraftversjon på 9 volumprosent alkohol. Det er en smaksbombe i karamellmalt og bitre smakstoner. Ølet har et mørkt skum som dekorerer glasset...
Les mer
01 desember 2021

10,8 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 47 var fyllingsgrada i norske magasin 69,0 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,1 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 79,8 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 80,2prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 61,8 prosent.  Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin...
Les mer
24 november 2021

9,7 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Nesten ingen endring i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 46 var fyllingsgrada i norske magasin 71,2 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka var det nær inga endring i den samla fyllingsgrada. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 80,9 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 81,8 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling...
Les mer