11 desember 2019

200 vannkraftkommuner frykter milliardtap: – Uholdbar situasjon

Ordføreren i Namsskogan er bekymret for om de har nok penger til å drive kommunen hvis inntektene fra vannkrafta forsvinner. Nå krever ordførere i 200 distriktskommuner en avklaring fra statsministeren, melder NRK. – Vi ber om svar fra vår statsminister. Må vi planlegge for å legge ned kommunen? spør ordfører Stian Brekkvassmo (Ap) i Namsskogan...
Les mer
06 desember 2019

Nær 100 utmarkskommuner refser forslag om kraftskatt

Utmarkskommuner vender tommelen ned for samtlige forslag fra et ekspertutvalg som har sett på beskatningen av norsk vannkraft, skriver NTB. Utvalget la fram sin rapport 30. september. Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), hvor 96 kommuner fra 15 fylker er samlet, går i en høringsuttalelse hardt i rette med forslagene. USS-leder Hanne Alstrup Velure, som også sitter i...
Les mer
05 desember 2019

REM legger fram inntektsrammer for 2020

Reguleringsmyndigheten for energi varsler inntektsrammer for 2020. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 19,2 mrd. kr. Dette er en økning på ni prosent sammenlignet med varsel for 2019. Varslet inntektsramme for Statnett er foreløpig ikke klar, men vi har beregnet kostnadsgrunnlaget til 7,5 mrd. kr. inkludert kostnader knyttet til systemansvar. Av...
Les mer
03 desember 2019

RME utforsker nye modeller for å måle nettselskapenes effektivitet

Nettselskapene skal investere opp mot 135 milliarder kroner i nettet frem mot 2027. Ny kraftproduksjon, nye kunder og elektrifisering driver mye av investeringene. En god økonomisk regulering er viktig for at investeringene og driften av nettet gjøres mest mulig effektivt. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har satt i gang et forskningsprosjekt for å videreutvikle oppgavevariablene i modellene som brukes for å beregne nettselskapenes effektivitet.
29 november 2019

Danmark: Stigende energiforbruk i 2018

Det faktiske energiforbrug steg 0,4 pct. i 2018, mens vores samlede produktion af energi faldt med 11 pct. som resultat af den faldende produktion af olie og gas fra Nordsøen. Dermed faldt Danmarks selvforsyningsgrad af energi til 75 pct. i 2018. Det fremgår af Energistatistik 2018, som Energistyrelsen offentliggør i dag. Av Informationsavdelingen, Energistyrelsen Danmarks...
Les mer
26 november 2019

Isbreene krymper

I 2019 har alle dei 36 breane som NVE måler fronten på trekt seg tilbake. Breen med størst tilbakegong, Gråfjellsbrea, har trekt seg tilbake 82 meter på 1 år, og 584 meter på 10 år. Av Informasjonsavdelinga, NVE (tekst og foto). Fronten av Nigardsbreen i 2017. Brefronten har trekt seg tilbake 162 meter sidan bildet...
Les mer
25 november 2019

Ved utgangen av 3. kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 31,2 TWh

Av dette er 21,6 TWh bygget i Sverige og 9,5 TWh bygget i Norge. Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020. Totalt er 22,5 TWh under bygging per oktober 2019, hvorav 13 TWh i Sverige og 9,6 TWh i Norge. Utover dette er 3,7 TWh investeringsbesluttet i Sverige ifølge kartleggingen som Energimyndigheten gjennomførte per oktober 2019.
24 november 2019

Inntekter fra norsk vind sendes til en skattefri øy i Karibien

I flere generasjoner har vannkraft og oljeutvinning betalt for norske skoler, sykehus og veier. Det har strenge lover og høye skatter sørget for. Men de samme reglene gjelder ikke for vindkraft. Tellenes vindpark i Rogaland er landets nest største.  De utenlandske eierne betaler minimalt med skatt i Norge, i praksis bare eiendomsskatt til vertskommunen, men flytter...
Les mer
19 november 2019

Guide til årets juleøl 2019 – 23. årgang

KraftNytt.no har testet årets juleøl. Nedenfor finner du vår guide til årets juleøl, 23. årgang. Mye av det sterke ølet imponerer i smak og aroma. Ølets renessanse er nå for alvor kommet til Norge. Flere av produktene fra de nye og mindre håndsverksbryggeriene imponerer i kvalitet og kompleksitet, og de etablerte bryggeriene svarer med solide kvalitets-ølversjoner. I år og de siste par årene har juleøl har vært bedre og mer variert enn noen gang. Alt ligger til rette for nok en riktig god jul for ølhunder.
19 november 2019

Høring om mer lik nettleie

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet utredet virkemidler for utjevning av nettleie. Vurderingen er at en eventuell utjevningsordning bør utformes som et tilskudd til å redusere nettleien for kundene med høyest nettleie. Utredningen sendes nå på høring. Av  Informasjonsavdelinga, NVE – Virkemiddelbruken bør tilpasses omfanget av problemet. Det...
Les mer