08 januar 2019

Klimastatus 2019

På Klimastatus 2019 lanserer vi en rapport om tørken som rammet landet i fjor sommer. Hvorfor ble det så tørt, og ikke minst: Kan vi vente oss flere slike somre? Se opptak fra frokostseminaret her. Meteorologene og klimaforskerne oppsummerte vær- og klimaåret, og vurderte om fjoråret er representativt for framtidens klima. Her kan du lese rapporten...
Les mer
02 januar 2019

Konsulentrapport om innføring av balanseavregning med 15 minutters oppløsning

Oslo Economics har på oppdrag fra NVE utarbeidet en rapport om praktisk innføring av balanseavregning med 15 minutters tidsoppløsning. Rapporten anbefaler at 15 minutters tidsoppløsning innføres ved at det i første omgang kun er målere på høyere spenningsnivå som stilles om til å måle og registrere verdier per 15 minutter.
27 desember 2018

Statnett har avdekket grove brudd hos underleverandør

Arbeidere har mottatt lønn etter norsk tariff, men har blitt avkrevd tilbakebetaling av store deler av lønna når de har vært i hjemlandet under friperioder eller i ferier. Arbeidere har også fortalt om trusler og sanksjoner dersom de ikke har fulgt dette. Arbeiderne skal heller ikke ha mottatt lønnsslipper eller annen dokumentasjon på lønnen, opplyser...
Les mer
27 desember 2018

NVE ilegger Hålogaland Kraft Nett AS et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner for brudd på nøytralitetsforskriften

I forbindelse med fusjonen mellom Evenes Kraftforsyning og Hålogaland Kraft la Evenes Kraftforsyning i oktober 2017 ut en lenke på sine nettsider. Denne lenken ledet nettkundene til Hålogaland Krafts interne strømleverandør. NVE vurderer hendelsen som et grovt brudd på nettselskapenes nøytralitetsplikt.