29 april 2019

Her kan dansk havvind bygges

En kortlegging viser at Danmark kan oppføre mindst 40.000 MW havvind i Nordsjøen og andre steder. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt vil nå finne ut hvordan havvind kan skape inntekter til staten, når havvind ikke lenger behøver støtte. Danmark rummer kæmpe potentiale for havvind: Her kan fremtidens parker ligge    
25 april 2019

Norges siste atomreaktor stenges – milliardopprydning venter

Norges siste atomreaktor i drift, Jeep II-reaktoren på Kjeller, stenges etter mer enn 50 år. Opprydningen vil koste flere milliarder kroner, ifølge Bellona. Reaktoren har vært stanset siden desember 2018 på grunn av planlagt vedlikehold og kontroll. Reaktoren stenges ut fra en helhetsvurdering av tekniske og økonomiske forhold, heter det i en pressemelding fra Institutt...
Les mer
24 april 2019

Gjennomsnittsprisen for straum i første kvartal 2019 var på 46 øre/kWh, det er om lag på same nivå som i første kvartal 2018. I veke fire steig straumprisen i Noreg til sitt høgaste nivå sidan vinteren 2010/11.
23 april 2019

NVE fatter ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub

Tvangsmulktene varierer fra kr 1 000 til kr 5 000, og vil ilegges for hver dag nettselskapene ikke etterlever krav til daglig rapportering i perioden fra 10. mai 2019 til 31. mai 2019. Dette kommer i tillegg til de 87 vedtakene som var fattet i begynnelsen av april, ref. NVEs nyhetssak av 1. april 2019....
Les mer
14 april 2019

Høyt aktivitetsnivå og gode tall

TrønderEnergi var i 2018 gjennom store endringer, og leverte samtidig et solid resultat. Av Informasjonsavdelinga TrønderEnergi Årsresultat etter skatt ble 588 millioner kroner i 2018 mot 494 millioner kroner i 2017. – Vi hadde et svært høyt aktivitetsnivå gjennom hele 2018. Resultatet viser at vi har en veldig god løpende drift innenfor både produksjon og...
Les mer
12 april 2019

Lovlige vedtak om vindkraft må respekteres

Frøya kommunestyre vedtok torsdag å stoppe vindkraftutbyggingen i kommunen – til tross for at de tidligere har stilt seg positive til prosjektet og det foreligger konsesjon fra NVE. Det er uholdbart at lovlige vedtak settes til side etter press fra aksjonister, mener Energi Norge. Av Informasjonsavdelinga, Energi Norge Lokalpolitikerne på Frøya valgte dermed å gå...
Les mer
12 april 2019

Trønderenergi stanser vindprosjekt på Frøya

Trønderenergi må stanse det omstridte vindprosjektet til en halv milliard kroner etter et vedtak i Frøya kommunestyre. Utbyggeren mener vedtaket er ugyldig. Torsdag stemte formannskapet i Frøya kommune for et vedtak som vil gi en midlertidig stans for den omstridte vindkraftutbyggingen i kommunen. Utbyggeren Trønderenergi mister dermed dispensasjonen de har fått fra kommunen for utbygging...
Les mer
12 april 2019

Støtter lynladere i Finnmark

Enova lanserer nå en konkurranse om områdeutbygginger av ladeinfrastruktur for elbil. I første utlysingsrunde vil Enova støtte en kombinasjon av hurtigladere og lynladere i Finnmark og Nord-Troms. – Elbilen må bli et reelt alternativ for flere, både for husholdninger og bedrifter, og for mange spiller tilgang på hurtiglading en viktig rolle. Med dette støttetilbudet skal...
Les mer