10 mars 2017

Sammen for eksport av norske energiløsninger

Norsk næringsliv har bred kompetanse og store eksportmuligheter innen energi. Ved å samle ressursene fra fornybar energi og petroleumssektoren, skal etableringen av Norwegian Energy Partners gi ny giv til næringsutvikling og vekst internasjonalt. Energi Norge er en av medstifterne av den nye organisasjonen, sammen med en rekke andre industriaktører og norske myndigheter, deriblant Statkraft. Den...
Les mer