Nyhetsartikkel

23 mai 2017

Høringssvar vedrørende Europa-Kommissionens forslag om Revision af EMIR-forordningen

Dansk Energi har til Finanstilsynet givet høringssvar vedrørende Europa-Kommissionens forslag om Revision af EMIR-forordningen.

Emnet er finansiel regulering, hvor også ikke-finansielle virksomheder behandles. Kommissionens forslag ser generelt positivt ud med energibrancheøjne. Særligt vigtigt er det, at der bliver holdt fast ved, og at der fortsat er undtagelse for risikoreducerende transaktioner, når det skal beregnes, om tærsklen for tvungen clearing er overskredet.

Kommentarer

kommentarer