Nyhetsartikkel

22 mai 2017

Dansk-tysk flaskehals i elnettet blev smallere sidste år

Nye tal bekræfter historisk lav kapacitet på kabelforbindelsen mellem Jylland og Tyskland. Det er med til at ramme danske elproducenter på eksporten.

Det blev stadig vanskeligere for danske elproducenter at sælge el til de tyske forbrugere i 2016. Det skriver Dansk Energi på baggrund af tal fra Energinet.dk.

Den såkaldte falskehals mellem de to markeder betød, at kun 11 pct. af kapaciteten på kablet Jylland og Tyskland var tilgængelig i gennemsnit sidste år. Det er det laveste tal nogen sinde. I 2015 var samme tal 13 pct. og året før var der i gennemsnit afsætningsmuligheder i 29 pct. af tiden.

Tallet bekræfter en foreløbig undersøgelse af problematikken fra første halvår 2016, hvor der også kun var 11 pct. ledig i gennemsnit. Flaskehalsproblematikken er tidligere anslået til at have kostet danske elproducenter mere end en milliard kroner i tabte eksportindtægter i perioden 2012-2014. Også derfor har energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) lovet at sætte spot på problemet.

«Det er nødvendigt, at Tyskland har mere fokus på at udbygge sit elnet, hvis vi skal have det reelle energinet på tværs af grænserne til også at fungere i praksis. Men Tyskland anerkender, at der er en udfordring, og man har også taget initiativer i juni for at begynde udbygningen af nettet,» sagde ministeren til EnergiWatch i 2015.

Hos Dansk Energi ærgrer man sig over, at status quo på markedet ikke forbedrer sig.

«Det er i direkte modstrid med den ånd, der ligger i det indre marked,» siger vicedirektør Anders Stouge til DR Syd.Tidligere på året offentliggjorde EU-Kommissær Maros Sefcovic en intention om at «ruske op» i en række medlemslande, herunder Tyskland, der ikke opfylder et krav om, at mindst 10 pct. af elproduktionen skal være forbundet med andre lande.

Kommentarer

kommentarer