31 januar 2017

Fortsatt sponsor for RBK

TrønderEnergi har valgt å bli med RBK inn i sitt 100. år – jubileumsåret 2017. Kilde: TrønderEnergi Fortsatt sponsor for RBK | Energiteknikk.net Ekte trøndersk. #rentrønderenergi. Baner vei. Gjennomføringskraft. Åpen – Modig – Ansvarlig. Dette er alle merkelapper som passer godt både til RBK og TrønderEnergi. I tillegg er Rosenborg samlende for trønderen, og klubben...
Les mer
30 januar 2017

Samfunnsøkonomisk vurdering av gebyrer som betaling for nettutredninger

Oslo Economics har på oppdrag fra NVE utarbeidet rapporten «Samfunnsøkonomisk vurdering av gebyrer som betaling for nettutredninger». Konsulentselskapet anbefaler at NVE innfører og fastsetter rammer for en gebyrordning for utredninger av tiltak i masket nett. Oslo Economics finner at en gebyrordning, altså på forhånd fastsatte satser, i mindre grad vil påvirke beslutninger om etablering, lokalisering...
Les mer
29 januar 2017

Storsatsing på vannkraft

HyroCen er den nye storsatsingen på vannkraftforskning. De kommende åtte årene vil det bli brukt nærmere 400 millioner kroner på froskning for å styrke Norges posisjon som ledende vannkraftnasjon. HydroCen i Trondheim, et av de nye forskningsentrene for miljøvennlig energi (FME) som Norges forskningsråd står bak, blir førstkommende mandag åpnet av olje-og energiminister Terje Søviknes....
Les mer