Nyhetsartikkel

18 oktober 2019

Mer fornøyde strømkunder

Kraftnæringens omdømme løfter seg andre kvartal på rad. Sammenlignet med bank, forsikring, tele og bredbånd har kraftnæringen uten tvil hatt den mest positive utviklingen i omdømmeskåren fra 2006.

Av Informasjonsavdelinga, Energi Norge

– Tallene viser at de fleste strømleverandørene har jobbet grundig og profesjonelt med kundedialogen sin de siste årene. Ingen andre bransjer i undersøkelsen har hatt en tilsvarende oppgang, sier næringspolitisk rådgiver Lars Ragnar Solberg i Energi Norge.

Sammenlignet med bank, forsikring, tele og bredbånd er kraftnæringen uten tvil den som har hatt den kraftigste utviklingen i omdømmeskåren. I 2006 lå kraftnæringen lavest med en omdømmeskår på 30 poeng, mens bankene lå på topp med 61 poeng. Kraftnæringen ligger fortsatt bak bank og forsikring, som får henholdsvis 62 og 58 poeng, men er nå litt foran mobil- og bredbåndleverandørene som begge får 52 poeng.

Viktig med konkurranse
22 prosent av husstandene i undersøkelsen byttet strømleverandør det siste året. Det er flere unge enn gamle mennesker som bytter ofte, og det er flere i Oslo og Akershus enn i resten av landet. Strømkunder som bytter leverandør blir generelt sett mer fornøyde med den nye strømleverandøren sin, og tilfredsheten er økende. Kunder som bytter gir sin gamle strømleverandør i snitt 48 poeng i tilfredshet, mens den nye får i snitt 67 poeng.

– Dette er en indikator på at strømmarkedet fungerer godt i Norge. Konkurranse mellom markedsaktørene driver frem god kundedialog, nye tjenester og sørger for å gi kundene valgfrihet. Fornybarnæringen er avhengige av gode markedsbaserte tjenester og løsninger for å møte kundenes behov, avslutter Solberg.

Kilde: Energi Norge

Kommentarer

kommentarer