Nyhetsartikkel

17 oktober 2019

Selskab vil opføre tre store havvindmølleparker

Energistyrelsen har modtaget 3 ansøgninger om at foretage relevante forundersøgelser med henblik på at opføre havvindmølleparker under åben dør-ordningen. Ansøgningerne sendes i dag i bred myndighedshøring.

Selskabet Wind Estate A/S har sendt ansøgninger til Energistyrelsen med henblik på at opføre tre havvindmølleparker. Der er tale om en samlet kapacitet på op til 1,8 GW, som ønskes placeret i de indre danske farvande nord for Djursland, syd for Samsø og sydøst for Møn.

For bedst at kunne vurdere, hvorvidt det er relevant at gennemføre forundersøgelserne af muligheden for at opføre havvindmølleparker i områderne, sender Energistyrelsen de tre ansøgninger til en række myndigheder og kommuner. De svar, som myndighederne afgiver, vil udgøre et værdifuldt bidrag til vurderingen af ansøgningernes relevans.

De tre ansøgninger
Den første ansøgning er til et område nord for Djursland og øst for Randers Fjord, som hedder Treå Møllebugt. Området er beliggende 17 km fra kysten på det nærmeste sted. Ansøgeren ønsker at opstille 60-62 havvindmøller med en samlet kapacitet på 434-720 MW.

Den anden ansøgning er til et område syd for Samsø, som hedder Paludan Flak. I projektområdets østlige del ligger Samsø Havvindmøllepark, bestående af 10 havvindmøller. På sigt er det ansøgers ønske, at de 10 havvindmøller skal udskiftes med 7 nye og større havvindmøller. Wind Estate A/S ønsker at opstille 19-22 havvindmøller med en samlet kapacitet på 154-228 MW. Paludan Flak området er beliggende 3 km fra den sydlige del af Samsø, 8,5 km fra Fyn, 16 km fra Endelave og 15 km fra Røsnæs (det nærmeste punkt på Sjælland).

Den tredje ansøgning er til et område sydøst for Møn og øst for Falster, som hedder Kadet Banke. Ansøgeren ønsker her at opstille 72 havvindmøller med en installeret effekt på mellem 504 – 864 MW. Kadet Banke området er beliggende cirka 13 km sydøst for Møn og 20 km øst for Falster.
Læs mere om de tre ansøgninger på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.
Den videre proces
Energistyrelsen afventer nu, at myndigheder og andre relevante høringsparter vender tilbage med deres høringssvar inden 11. december 2019.

Derefter tager ministeren stilling til, om der bør meddeles tilladelse til at gennemføre forundersøgelser i områderne.

Kommentarer

kommentarer