Day

oktober 6, 2016

35 millioner til innovasjon og energiforskning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til forskningsprogrammet ENERGIX i Norges forskningsråd med 35 millioner kroner over Olje- og energidepartementets budsjett. Økningen skal gå til utvikling og testing av miljøvennlige energiteknologier, slik at de tidligere blir kvalifisert og akseptert i markedet og raskere blir tatt i bruk.