Nyhetsartikkel

06 oktober 2016

Elavgiften øker til 16,32 øre/kWh i 2017

Avgiftssatser 2017: Regjeringens forslag til sats for elavgiften øker med 2 prosent til 16,32 øre per kilowattime i 2017.

 

Avgiftssatser 2017

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh  2016  2017  Endring i prosent
Generell sats 16,00 16,32 2,0
Redusert sats 0,48 0,48

 

Redusert sats for naturgass, kr/Sm3 0,057 0,057 ­
 2016 2017  Endring i prosent
Svovelavgift, kr/liter 0,133 0,136 2,3
Avgift på utslipp av NOx, kr/kg 21,17 21,59 2,0

Kommentarer

kommentarer