Nyhetsartikkel

06 oktober 2016

Går glipp av grønne investeringer

15 prosent-regelen er en uheldig og unødvendig barriere som hindrer forsikringsselskapenes mulighet for å investere sårt trengte midler i fornybarnæringen. Denne må derfor fjernes, mener Energi Norge.

I en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse, om hvordan pensjonspengene våre skal være med å bidra i energiomstillingen, peker administrerende direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth, på viktigheten av investeringer i fornybarnæringen fremover, særlig innen nettvirksomhet.

– Investeringer i infrastruktur gir en langsiktig, stabil og forutsigbar avkastning i norske kroner og egner seg derfor godt med livforsikringsselskapenes krav til investeringer. I tillegg er dette grønne investeringer som bør være svært attraktive for forsikringsselskaper, sier Ulseth.

Stort investeringsbehov
Ifølge NVE trengs det 50 milliarder kroner frem mot 2030 til rehabilitering av eksisterende kraftverk, bare for å opprettholde dagens produksjon, og investeringene i regionalnett og distribusjonsnett vil komme opp i anslagsvis 80 – 90 milliarder kroner over de neste 10 årene, skriver Ulseth i den nye rapporten.

– Vi registrerer at internasjonale, institusjonelle investorer, i betydelig grad basert på pensjonskapital, de siste årene har investert store beløp innenfor norsk vindkraft og småkraft. Det er vanskelig å se noen grunn til at norsk pensjonskapital ikke skal kunne konkurrere om slike grønne investeringer på like vilkår med internasjonale aktører, sier Oluf Ulseth.

15 prosent-regel må fjernes
Strenge norske regler begrenser i dag forsikringsselskapers muligheter for å eie mer enn 15 prosent av aksjer i selskaper som driver såkalt «forsikringsfremmed virksomhet». Dette er en særnorsk regel og Energi Norge har i samarbeid med Finans Norge fått advokatfirmaet Thommessen til å vurdere denne begrensningen, blant annet i forhold til EØS-forpliktelsene.

Energi Norge og Finans Norge har også tatt opp temaet i møte med Finansdepartementet og anmodet om at 15 prosent begrensningen fjernes.

– 15 prosent-reglen er en uheldig og unødvendig barriere for hensiktsmessige finansieringsløsninger innenfor grønne investeringer. Regjeringen bør derfor fjerne denne så raskt som mulig, sier Ulseth.

 

 

Kommentarer

kommentarer