23 oktober 2018

Enova justerer støtten til varmesentraler

Eiere av næringsbygg og offentlige bygg får fra nå av ikke lenger støtte fra Enova til å installere tradisjonelle luft-vann-varmepumper. Enova vil stimulere byggeierne til å velge mer innovative løsninger og varmesentraler som gir mindre belastning på strømnettet. For privathusholdninger beholdes støtten enn så lenge. -En luft-vann-varmepumpe er en god løsning når det kommer til...
Les mer
22 oktober 2018

Kjetil Lund utnevnt til ny vassdrags- og energidirektør

Kongen i statsråd har i dag utnevnt byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Kjetil Lund, til direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Lund utnevnes for et åremål på seks år. Tiltredelse skjer etter planen 1. april 2019. – Store endringer i energisektoren og flere utfordringer knyttet til flom og skred stiller økte...
Les mer
21 oktober 2018

Brexit ryster kraftprisene

Den siste tiden har det vært store bevegelser i råvarepriser, valuta og renter, samtidig som det har skjedd en korreksjon i finansmarkedene globalt. I tillegg skaper Brexit-forhandlingene ytterligere usikkerhet i det europeiske utslippsmarkedet for CO2. Av LOS Energy Opp 300 % Prisen for utslippsrettigheter i Europa er helt avgjørende for hvilken strømpris vi kan vente...
Les mer
11 oktober 2018

Skuffet og provosert over at Regjeringen ikke vil utjevne nettariffene

-Et samlet Storting har bedt er regjeringen komme tilbake med en egen sak som kan gjøre nettleien likere og mer rettferdig. Men det regjeringen sier i statsbudsjettet er at fusjoner er veien å gå for å få likere nettleie. Det er åpenbart at regjeringen ikke har innfridd stortingets vedtak. Regjeringen har et dårligere grunnlag for...
Les mer
09 oktober 2018

Lettere å finne informasjon om norske vindkraftverk

NVE har i dag lansert en komplett oversikt over norske vindkraftverk som er satt i drift. I den nye tjenester på nve.no kan du hente ut detaljert informasjon om de ulike kraftverkene.    Kilde: NVE Atlas  -Vindkraft er den raskest voksende formen for kraftproduksjon i Norge. Vi merker en økende interesse for informasjon om vindkraftens betydning...
Les mer
1 2 3 176