19 juni 2018

Severin Roald blir ny direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Statkraft

Severin Roald (42) blir ny direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Statkraft. Han kommer fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i Telenor-konsernet. – Jeg er svært fornøyd med at Severin Roald har takket ja til stillingen som direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Statkraft. Dette er et svært viktig område for oss og Severin har bred og...
Les mer
19 juni 2018

Regjeringen nedsetter beregningsutvalg for klima

Regjeringen har oppnevnt et teknisk beregningsutvalg på klimafeltet. Beregningsutvalget skal bidra til å anslå klimaeffekt av statsbudsjettet, og peke på områder der det kan være behov for å øke kunnskapen og gi råd om metodeutvikling for tiltaks- og virkemiddelanalyser. Det er viktig kunnskap i arbeidet med å nå klimamålene. Utvalget skal ledes av professor Jørn Rattsø.
15 juni 2018

Energiewende utvides med kohlewende

Energiewende er Tysklands program for å erstatte importert fossil energi, med lokalt produsert fornybar energi. Utfasing av kjernekraften ble også en del av programmet etter Fukushima-ulykken i 2011. Gjennom programmet er det bygget opp en massiv kraftproduksjon basert primært på solenergi og vindenergi. Nå utvides programmet med en egen strategi for å fase ut kull...
Les mer
15 juni 2018

EU-krig mot palmeolje

men kan øke etterspørsel etter norsk biodrivstoff. I natt har EU-landene blitt enige om et nytt fornybardirektiv, som sier at EU skal stoppe veksten i import av palmeolje og fase det ut fram mot 2030. Direktivene er relevante for Norge gjennom EØS-avtalen, og vil få store konsekvenser for oss og våre naboland. Tall fra Miljødirektoratet...
Les mer
15 juni 2018

Vindkraft til petro i nord er for dyrt – ennå

Det vil være samfunnsøkonomisk dårlig butikk å bruke vindkraft som energikilde til petroleumsvirksomhet i polare strøk. Men det kan endre seg. Med Johan Castbergfeltet som studert case konkluderer mastergradsstudent Kseniya Pak ved Handelshøgskolen Nord universitet at (den gang) Statoil tok et riktig valg da selskapet valgte tradisjonell gassturbinløsning for energiforsyning til feltet, skriver Highnorthnews.com. Pak...
Les mer
1 2 3 164