16 februar 2019

Nettselskap og kraftleverandører skal ha ulik merkevare – koster 60 millioner

Du betaler over strømregninga: På oppdrag fra NVE har Thema Consulting Group i samarbeid med designbyrået By North kartlagt kostnadene ved kommende krav om at nettselskap og kraftleverandører ikke kan dele samme merkevare. Rapporten konkluderer med at kostnadene for bransjen som helhet er 60 millioner kroner hvis nettselskapene forandrer merkevare, og 100 millioner kroner hvis...
Les mer
14 februar 2019

Ny rapport om elsertifikatmarkedet

Fredag 22. februar kl. 13:00 vil NVE og Energimyndigheten publisere kvartalsrapport nr. 4 2018 om elsertifikatmarkedet Rapporten er en statusrapport for elsertifikatmarkedet og oppsummerer blant annet status for godkjente anlegg i Norge og Sverige. I tillegg gir kvartalsrapporten en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater, elsertifikatpliktig forbruk og antall utstedte elsertifikater. I forbindelse med publisering...
Les mer
13 februar 2019

Solcellepanel lager strøm og varme

Dette solcellepanelet fra SINTEF er det første i verden som lager både strøm og varme I tillegg har forskerne klart å øke effekten av solcellepanelet dramatisk med å gi det et eget kjølesystem, skriver Gemini,no. I hele verden strømmer mennesker til byene. Det øker behovet for miljøvennlig og kortreist kraft, og det er utgangspunktet for...
Les mer
12 februar 2019

Vil tjene mer med kunstig intelligens

Kraftselskapene vil ta i bruk maskinlæring og kunstig intelligens for å bedre utnyttelsen av vannkraftanlegg. Av Informasjonsavdelinga, Powel AS De har også som mål å kunne respondere raskere på operasjonelle endringer, gjennom bruk av innovativ programvare.
- Dette blir spesielt viktig framover, siden behovet for å levere fleksibel kraft vil øke og kjøp og salg av...
Les mer
11 februar 2019

Nye beregningsmetoder sparer nettselskapene for penger

Etter at Fredrikstad nett tok i bruk innovative timeverdiberegninger, har selskapet gjort bedre investeringer. Av Informasjonsavdelinga, Powel AS Smarte strømmålere gjør det mulig for nettselskapene å analysere strømforbruket til forbrukerne kontinuerlig. Selve analysen gjennomføres ved hjelp av Powel-produktet NETBAS analyse timeverdiberegning. Tidligere ble denne analysen gjennomført med erfaringsbaserte data og ikke reelle forbruksdata. Dette teknologiske...
Les mer
06 februar 2019

2,7 TWh ny vann- og vindkraftproduksjon ferdigstilt i løpet av 2018

I løpet av 2018 ble det ferdigstilt 2,7 TWh kraftproduksjon fra nye vind- og vannkraftprosjekter i Norge. I 2019 forventes ytterligere 5,8 TWh ny produksjonskapasitet. Dette fremgår av NVEs statusrapport for 4. kvartal. Informasjonsavelinga, Norges vassdrags- og energidirektorat I løpet av 2018 er det registrert om lag 1,0 TWh ny vannkraftproduksjon fra 39 forskjellige anlegg. Dette...
Les mer
1 2 3 184