22 september 2021

20,3 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Vassmagasinstatistikk veke 37 2021: Framleis tapping av magasina. Ved utgangen av veke 37 var fyllingsgrada i norske magasin 63,3 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,6 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 83,6 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 81,1 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling...
Les mer
22 september 2021

Kraftsituasjonen veke 37, 2021: Hydrologi og gassprisar driv opp kraftprisane Tørt vêr og auka kraftforbruk bidrog til at ressurssituasjonen i Noreg svekka seg ytterlegare frå veke 36 til veke 37. Ved utgangen av veke 36 låg den norske magasinfyllinga 20 prosentpoeng under median. I dei tre sørlegaste prisområda ligg no magasinfyllinga nært eller under historisk...
Les mer
20 september 2021

Elkem slår alarm om dyr strøm: Ber politikerne begrense krafteksporten

Elkem vil begrense krafteksporten for å hindre at dyr strøm rammer ny og gammel industri. – Dette er dessverre noe vi har ventet på, sier konserntillitsvalgt Terje André Hanssen i Elkem til E24. Industriselskapet Elkem står for nesten fire terawattimer (TWh) av det norske strømforbruket på 135 TWh per år. Nå er selskapet og de...
Les mer
16 september 2021

17 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Vassmagasinstatistikk veke 36 2021: Framleis tapping av magasina. Ved utgangen av veke 36 var fyllingsgrada i norske magasin 64,9 prosent, opplyser NVE. Det er 0,6 prosent lågare enn for ei veke sidan. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,6 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 81,9 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område...
Les mer
16 september 2021

Strømprisene steg enda mer sør for Dovre

Kraftsituasjonen veke 36, 2021: Ytterlegare auke i kraftprisane, skriver NVE i Kraftsituasjonsrapporten. Kraftprisane auka i store delar av Europa førre veke samanlikna med veka før. Auken var størst nord på kontinentet, og kraftprisen i Tyskland og Danmark var i snitt 130 øre/kWh. Lågare vindkraftproduksjon samanlikna med veka før, og vedvarande auke i gass-, kol- og...
Les mer
16 september 2021

Godkjenner handelsløsning og fastsetter vilkår for North Sea Link

RME godkjenner handel med ny kraftkabel til Storbritannia. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) tildeler markedsplasskonsesjon for Nord Pool European Market Coupling Operator AS (Nord Pool EMCO) for organisering av en ny døgnmarkedsauksjon i budområdet NO2, med markedskobling til Storbritannia over forbindelsen North Sea Link (NSL). Konsesjonen har en varighet på ett år. RME vurderer...
Les mer
08 september 2021

Sør for Dovre er strømprisen over en krone per kWh

Kraftsituasjonen veke 35, 2021: Kraftprisen i sørlege Noreg over 100 øre/kWh Kraftprisen i sørlege Noreg (NO1, NO2, NO5) var i gjennomsnitt 102,9 øre/kWh førre veke. Dette er 20 prosent høgare enn veka før. Prisauken heng mellom anna saman med høgare kraftprisar på kontinentet. Det var spesielt enkelttimar med svært høg kraftpris i første halvdel av...
Les mer
08 september 2021

15,6 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Vassmagasinstatistikk veke 35 2021: Omtrent same tapping av magasina enn veka før. Ved utgangen av veke 35 var fyllingsgrada i norske magasin 65,6 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,0 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 81,2 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 80,3 prosent, mens Sørvest-Noreg (område...
Les mer
01 september 2021

12,3 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Vassmagasinstatistikk veke 34 2021: Noko meir tapping av magasina enn veka før. Ved utgangen av veke 34 var fyllingsgrada i norske magasin 66,8 prosent, oppgjev NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,9 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 81,1 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 79,5 prosent, mens Sørvest-Noreg (område...
Les mer
01 september 2021

Statkraft selger vindkraft til Neste i Finland

 – Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi og industriselskapet Neste har signert en 10-årig kraftkjøpsavtale (PPA) som gjør det finske selskapet i stand til å redusere sine klimagassutslipp ved hjelp av nybygd, finsk vindkraft. Kraftavtalen vil forsyne Nestes raffineri i Borgå og leveransene starter sommeren 2022. Det årlige volumet i vindkraftkontrakten er cirka 215 GWh,...
Les mer
31 august 2021

Antallet strømkunder som produserer og selger strøm stiger jevnt

Ved utgangen av 2. kvartal økte antallet plusskunder med 11 prosent. Det viser oppdaterte tall fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME). Statistikken er utvidet med nye data som viser hvilke teknologityper plusskundene bruker. – Ved utgangen av 2. kvartal 2021 var det registrert 7808 plusskunder i Elhub, noe som tilsvarer en økning på 11...
Les mer
26 august 2021

12,4 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Vassmagasinstatistikk veke 33 2021: Omtrent same nedtapping av magasina som veka før. Ved utgangen av veke 33 var fyllingsgrada i norske magasin 67,8 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,4 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 80,2 prosent. Høgast magasinfylling hadde Aust-Noreg (område 1) med 79,7 prosent, mens Vest-Noreg (område 5)...
Les mer
26 august 2021

25 prosent lågare strømpris i Midt-Norge

Kraftsituasjonen veke 33, 2021: Auke i vindkraftproduksjon Auke i nordisk vindkraftproduksjon bidrog til at kraftprisen i store deler av Norden vart redusert. Dei sørlege prisområda i Noreg (NO1, NO2, NO5) opplevde ikkje dette i same grad. Dette heng saman med avgrensingar i utvekslingskapasitet mot resten av Norden. Det er mellom anna store avgrensingar mellom Søraust...
Les mer
18 august 2021

Må 11 år tilbake for å finne høgare strømprisar

Kraftsituasjonen veke 32, 2021; Høge brenselprisar og svekka hydrologisk balanse trekk opp kraftprisane, skriv NVE i kraftsituasjonsrapporten for veke 32. Det hydrologiske underskotet i Noreg har auka dei siste vekene og låg 11,5 TWh under normal ved utgangen av veke 32. Saman med høge brenselkostnadar på kontinentet, bidreg dette til at dei norske kraftprisane no...
Les mer
18 august 2021

10,6 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Vassmagasinstatistikk veke 32 2021 Mindre vatn i magasina. Ved utgangen av veke 32 var fyllingsgrada i norske magasin 68,2 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,5 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 78,8 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 79,7 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast...
Les mer
16 august 2021

Strømprisene tar helt av!

Flott sommervær og høye råvarepriser får skylden for prisøkningen vi opplever i den nordiske strømprisen om dagen. Det er ikke bare spotprisen som stiger til nye høyder, men også fremtidsprisene har løftet seg, spesielt den siste tiden, skriver Entilios i ukas kraftkommentar.  Flott sommervær til besvær Så langt i år har ikke den nye vindkraftparken...
Les mer
13 august 2021

Sterk auke i strømprisane

Kraftsituasjonen veke 31, 2021: Auke i kraftpris i Nord-Noreg I førre veke var gjennomsnittsprisen 47,0 øre/kWh i Nord-Noreg (NO4), ein auke på 56 prosent frå veke 30. Det var i utgangspunktet tatt ut ein del vasskraftproduksjon i Nord-Noreg for vedlikehald, og førre veke vart det tatt ut ytterlegare produksjon. Dette kan ha bidrege til at...
Les mer
13 august 2021

Magasinfyllinga i Norge er no 9 prosent lågare enn gjennomsnittet for denne veka.

Nedgang i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 31 var fyllingsgrada i norske magasin 68,7 prosent. Magasinfyllinga i Norge er no 9 prosent lågare enn gjennomsnittet for denne veka i Norge. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 77,7 prosent. Høgast magasinfylling hadde Aust-Noreg (elspotområde 1) med 79,8 prosent. Vest-Noreg (elspotområde 5) hadde...
Les mer
29 juli 2021

Kraftsituasjonen veke 29, 2021 Vedvarande høge kraftprisar i sørlege Norge i uke 29, opplyser NVE. Fortsatt store skildnader i strømprisane mellom nord og sør. Kraftprisen i Noreg auka førre veke, med unntak av Nord-Noreg (NO4). Det er framleis store skilnader i kraftprisen mellom prisområda i Noreg. For dei sørlege prisområda (NO1, NO2, og NO5) vart...
Les mer
28 juli 2021

Uendra magasinfylling på landsbasis. Ved utgangen av veke 29 var fyllingsgrada i norske magasin 68,6 prosent.Det er 4,7 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge. Fyllingsgrada var same som veka før. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 73,3 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 79,1 prosent, mens Vest-Noreg (område...
Les mer
1 2 3 200