Nyhetsartikkel

13 juli 2022

8,5 prosent lågare magasinfylling enn normalen i Norge

Ved utgangen av veke 27 var fyllingsgrada i norske magasin 62,2 prosent, opplyser Norges vassdrags- og energiverk (NVE).

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 70,7 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 2,8 prosenteiningar.

Fundin

Høgast magasinfylling hadde Midt-Noreg (prisområde 3) med 86,3 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med 47,5 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 27, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer