Nyhetsartikkel

29 juni 2022

10,7 prosent lågare magaasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 25 var fyllingsgrada i norske magasin 53,0 prosent.

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 63,7 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,5 prosenteiningar.

Høgast magasinfylling hadde Midt-Noreg (prisområde 3) med 70,9 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med 43,2 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 25, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kjelde: NVE.no

Kommentarer

kommentarer