Nyhetsartikkel

07 juli 2022

8,7 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 26 var fyllingsgrada i norske magasin 59,2 prosent.
Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 67,9 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 5,7 prosenteiningar.

Sysendammen/Sysenvatnet

Høgast magasinfylling hadde Midt-Noreg (prisområde 3) med 82,3 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med 45,5 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 26, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer