Day

februar 21, 2018

Regjeringen må slå av autopiloten i EU-spørsmål

Det er fortsatt norske myndigheter som vil ha ansvar for norsk energipolitikk. Det slår olje- og energiminister Terje Søviknes og utenriksminister Ine Eriksen Søreide fast i en kronikk om EUs energipakke i VG. Skråsikkerheten er ukledelig. Regjeringen har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om å vurdere hva en tilslutning betyr av myndighetsavståelse. Hvor troverdig er oppdraget dersom statsrådene mener de allerede har svaret?

Høring om sikkerhetskrav i AMS

NVE har sendt forslag til sikkerhetskrav for smarte målere og øvrige deler av avanserte måle- og styringssystemer (AMS) på høring. AMS er en viktig byggestein i framtidens kraftsystem, og NVE ønsker at sikkerhetsregelverket skal være så tydelig, forutsigbart og målrettet som mulig